رای دیوان عدالت اداری درباره نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه اخذ سهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی شهری موضوع شکایتی است که توسط یکی از شهروندان ساکن در حوزه شهرداری آباده (از توابع استان فارس) نسبت به مصوبه شورای اسلامی آن شهر در مورد ترتیب دریافت قدراسهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. این […]

درباره ی الزام به تحویل مبیع با سند عادی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام به تحویل مبیع با سند عادی و البته مبیع از نوع غیرمنقول که توجهاً به احکام قانون ثبت، ثبت رسمی معاملات آن اجباری است،دارای رویه ها و نظرات متعارضی در دادگاه های حقوقی تهران و نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در زیر دو نمونه رای در مورد الزام به تحویل مبیع غیرمنقول که […]

ارکان دادخواست خلع ید از ملک چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

ارکان دادخواست خلع ید از ملک چیست؟ برای دفاع در دعوای خلع ید؛چگونه می توان از ارکان دعوی خلع ید استفاده نمود؟ در دادنامه بدوی زیر که در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است ملاحظه می گردد که اثبات عنصر غصب ضروری است و در جایی که خوانده دعوی خلع ید با خواهان قراردادی منعقد […]

آیا خسارت تاخیر تادیه پول خارجی قابل مطالبه است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خسارت تاخیر تادیه پول خارجی یا همان ارز و اینکه آیا خسارت تاخیر در تادیه پول خارجی قابل مطالبه است یا خیر مورد سوال می باشد. رای وحدت رویه ای در مورد خسارت تاخیر تادیه صادر شده که در نمونه دادنامه زیر که البته ممکن است نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود داشته باشد،صادر شده […]

نمونه متن وکالت در توکیل

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نمونه متن وکالت در توکیل زیر برای آن دسته وکلایی که امکان ملاقات حضوری با موکل را ندارند دارای کاربرد است. برای نمونه موکل ساکن زاهدان یا خرمشهر و وکیل ساکن تهران و دادگاه مربوطه هم در شهر تهران است. در این موارد موکل می تواند با ارائه نمونه متن وکالت در توکیل زیر به […]

نمونه دادنامه در خصوص ابطال رای داور مرضی الطرفین

دعاوی حقوقی

ابطال رای داور مرضی الطرفین ارتباط ویژه ای با وظایف داور مرضی الطرفین دارد. داوریا داوران مرضی الطرفین یا هیات داوری در جایگاه دادگاه قرار می گیرند.بنابراین اصولاً الزامات رسیدگی قضایی در رسیدگی داوری نیز حاکم است. عمده فلسفه وجودی دادگاه ها صدور حکم در خصوص اختلاف واقعه و یا فصل خصومت است.در ماده ۳ […]

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در دادخواست ابطال سند رسمی چه اشخاصی هستند؟ در دعوای ابطال سند رسمی اعم از اینکه مورد دعوی ابطال سند قطعی غیرمنقول تنظیمی در دفترخانه (بنچاق) باشد یا سند مالکیت ثبتی،تعیین خواندگان دعوی ابطال سند رسمی اهمیت زیادی دارد. در واقع در مواردی خواهان مدعی است که فروشنده ای که […]

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ دو نمونه دادنامه زیر مفاداً گویای متن دو نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی هستند. سوال و محور بحث از این قرار است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ […]

ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست؟

دعاوی حقوقی

ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین از این جهت که آیا تصمیم دادگاه در قبول یا رد اعتراض به مستثنیات دین ،تصمیمی با ماهیت اداری محسوب می شود یا قضایی،چیست؟ پاسخ به این سوال که ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست،دارای آثار حقوقی است. اگر چنین تصمیمی ،قضایی […]

شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب|رای دادگاه

دعاوی حقوقی

شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بابت تاخیر تحویل خودرو و نیز شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب از جمله مهم ترین شکایات علیه این شرکت معروف خودروسازی در ایران هستند. در مورد شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بایستی گفت چون خودرو پیش خرید شده یا خرید فوری […]