نحوه ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری چگونه ارزیابی می شود؟ با فرض اینکه شهرداری ملک مورد نظر را تصرف نموده باشد و توافقی نیز برای پرداخت قیمت روز ملک یا دادن معوض ملک به مالک یا مالکین،صورت نگرفته باشد،نحوه و ترتیب ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری […]

طرح دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری از ناحیه یکی از شرکاء مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری عنوان حقوقی است که پس از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری فعلی در زبان و ادبیات حقوقی دیوان عدالت اداری رایج گردیده است.

درباره وکیل شهرداری مشهد

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وکیل شهرداری مشهد یا عبارات مترادفی مانند وکیل باتجربه دعاوی شهرداری در مشهد و وکیل در زمینه امور شهرداری مشهد و سایر شهرهای خراسان، مانند سبزوار،نیشابور،قوچان،فریمان،تایباد،کاشمر و گناباد احتمالاً مورد جستجوی آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند از خدمات وکلای با تجربه در زمینه امور شهرداری استفاده نمایند. نخست به توضیح مفهوم و […]

حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره و مطالبه همزمان مهرالمثل و ارش البکاره

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره که در زیر درج می گردد بیانگر آن است پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ضمانت اجرای حقوقی جبران خسارت زیان دیده از جرم است. چکیده: در صورت احراز بزه زنای به عنف و اکراه ،تعیین ارش البکاره و مهرالمثل الزامی است. مستندات – بند ت ماده ۲۲۴ […]

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟این سوال را در قالب رساتری بدین بیان که راههای اثبات وعده دار بودن چک می توان مطرح کرد. در زیر نمونه دادنامه ای در مورد راه اثبات وعده دار بودن چک درج می گردد: مرجع صدور:شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران یکسان بودن تاریخ‌ صدور چک، […]

طلاق زن از مرد معتاد به استناد شرط ضمن عقد

دعاوی حقوقی

طلاق زن از مرد معتاد به استناد شرط ضمن عقد در فرض ترک اعتیاد زوج دارای چه حکمی است؟در این باره شاید بتوان گفت به ملاحظه حفظ کانون خانواده و برطرف شده مصائب و مشکلات زوجه از حیث اعتیاد زوج،درخواست طلاق زن با رای منفی مواجه می گردد. در نقطه مقابل می توان گفت با […]

شرایط رجوع بعد از طلاق توافقی از نوع خلع چیست؟

دعاوی حقوقی

شرایط رجوع بعد از طلاق توافقی از نوع خلع چیست؟ در این باره رای مرتبطی از دیوان عالی کشور صادر شده که در زیر درج می گردد. در صورتی زوج می‌تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدواً زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  شماره […]

تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت آن و نیز شیوه تملک اراضی توسط شهرداری ها و ضمانت اجرای تصاحب غیرقانونی زمین توسط شهرداری،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری ناظر بر وقوع تخلف از ناحیه شهرداری صادر شده که در زیر درج می گردد: چکیده:  شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف […]

جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک چیست؟ این پرسش معمولاً از ناحیه کسانی مطرح می شود که پس از خرید ملک توسط آنها ،ملک مورد معامله توسط فروشنده یا مالک رسمی و یا نماینده آنها در رهن بانک قرار می گیرد. در این باره ابتدا باید در این مورد بدین بحث پرداخت آیا […]

وکیل دیوان عدالت اداری ساری و خدمات حقوقی و قضایی او

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کاربر گرامی چنانچه به وکیل دیوان عدالت اداری ساری یا وکیل متخصص دیوان عدالت ساری و سایر شهرهای استان مازندران از جمله آمل،بابل،نور،نوشهر،قائم شهر،رامسر،نکا و بهشهر نیاز دارید بایستی یادآوری نماییم که هر چند دفتر استانی دیوان عدالت اداری در ساری و سایر مراکز استانها دایر و مستقر است، با این حال تشکیلات و ساختمان […]