تملک ملک دارای حق کسب و پیشه

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

تملک ملک دارای حق کسب و پیشه و تاثیر رابطه استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بر تملک ملک مورد حق کسب و پیشه و اجاره موضوع یکی از نظریه مشورتی بوده که عین استعلام و جوابیه اداره حقوقی ذیلاً درج می گردد: استعلام : چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک […]

ماده قانونی دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دستور موقت در دیوان عدالت اداری راهکاری برای در امان ماندن از عواقب تصمیم،اقدام یا رای مورد شکایت است. به طور خلاصه اصلی ترین ماده قانونی دستور موقت در دیوان یاد شده، ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۰ می باشد. مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری به بحث دستور موقت اختصاص دارد که طی […]

ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی خارج از محدوده شهر

دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی خارج از محدوده شهر موضوعی است که به طور خلاصه بدان می پردازیم. اصولاً برای ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها بایستی نخست نظر موافق کمیسیون تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اخذ نمود […]

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام […]

عوارض ورود به محدوده شهر در رویه دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض ورود به محدوده شهر که بر اساس متن تبصره چهار قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها در محاورات اداری و قضایی مصطلح شده است، عنوان دقیقی نیست. آنچه مورد حکم قانونگذار است واگذاری رایگان قسمتی از ملک به شهرداری در ازای الحاق ملک به محدوده شهر با شرایط مقرر […]

رای وحدت رویه شماره ۸۲۷

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور   هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی […]

نحوه اعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرح

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه اعمال حقوق مالکانه املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که در محدوده شهر واقع شده اند با وجود مصرحات قانونی مانند قانون نحوه خرید و تملک و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، متاسفانه در رویه دیوان عدالت اداری به ضرر مالکین چنین […]

استرداد ثمن پرداختی در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

استرداد ثمن پرداختی در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع طی دو رای وحدت رویه به مشاره های ۷۳۳ و ۸۱۱ محل توجه قضات دیوان عالی کشور قرار گرفته است. سوالی که در نظریه مشورتی زیر مطرح شده ممکن است در برخی مبایعه نامه ها نیز حادث گردد به این ترتیب که خریدار، قسمتی از ثمن […]

تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن، بویژه از جهت تداخل اجرایی و تفسیری با قوانینی مانند قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی ار اهمیت زیادی برخوردار است. در یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه […]

نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان نظری ارشادی و نه الزامی در مباحث مورد اختلافی مانند شمول مرور زمان بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بخصوص قلع و قمع و اینکه آیا با وجود رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ ، این جرم مستمر است یا آنی و اینکه مصادیق جرم کدامند و سایر […]