نمونه حکم خلع ید از آپارتمان

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه حکم خلع ید از آپارتمان که در زیر درج می گردد حاوی عناصر و ارکان اصلی دعوی خلع ید می باشد ملک مورد دعوی ممکن است زمین مسکونی،مغازه،زمین زراعی ،آپارتمان،سوله و یا هر گونه ملک دیگری باشد. در این پرونده مورد دعوی یکواحد آپارتمان مسکونی است. پرونده کلاسه- ۹۵۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی […]

رای وحدت رویه در مورد شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین از این باب که آیا برای مجرم دانستن فرد بدهکاری که اموال خود را به غیر منتقل می نماید؛صرف بدهکاری کافی است و یا اینکه محکومیت قطعی بدهکار نیز لازم است یا خیر؛ بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف […]

رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تفکیک شهرداری که برخی شوراهای اسلامی شهرها مورد تصویب قرار می دهند با هزینه های تفکیک و افراز زمین مصرح در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری متفاوت است. بیشتر بدانید: تفسیری بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری روشن است که الزاماً همه زمین هایی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند مشمول […]

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک در مورد اینکه شهرداری ها در موضوع نقل و انتقال ملک یا همان عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک ،حقی به دریافت عوارض ندارند آرای زیادی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. آیا تغییر عنوان عوارض شهرداری برای  نقل […]

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی […]

عدم اجرای طرح شهرداری قانوناً چه آثاری دارد؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عدم اجرای طرح شهرداری موجب محرومیت مالکین از اِعمال حقوق مالکانه می گردد.بنابراین طبیعی است که برای اجرای طرح بایستی قیود زمانی وضع گردد. در همین راستا در سال ۱۳۶۷ قانونی به نام «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» وضع گردیده است. ملاحظه نمایید: متن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در […]

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری که در زیر ملاحظه می نمایید در مورد پرونده ای است که با وکالت وکیل دادگستری مقدمات آن انجام گردیده است. بنابراین وقتی در مقام تنظیم اظهارنامه ملک مورد اجاره هستید و وکیلی برای انجام این مساله حقوقی استخدام ننموده اید،اظهارات را از قول خود و اصالتاً بیان نمایید. ملک […]

رای دیوان عدالت اداری درباره هزینه تفکیک اراضی شهرداری کرج

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

درباره هزینه تفکیک اراضی شهرداری کرج در سال ۱۳۸۰ دادنامه مهمی مبنی بر ابطال قسمت هایی از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج صادر شده  که در زیر درج می گردد: بیشتر بدانید: قوانین و مقررات تفکیک و افراز اراضی شهری چیست؟ ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱-۳ طرح جامع […]

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی که اخیراً طی دادنامه شماره ۱۵۵۵مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ ازهیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده را بعد از ذکر مصوبه مورد اعتراض در زیر درج می نماییم: مصوبه مورد اعتراض راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانی شورای اسلامی شهر تران در قسمتی از مصوبات خود مقرر داشته است: متن […]

مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،موضوعی است که از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه مالکین و کلیه ذینفعان مانند مستاجرین و همسایگان تمایل دارند هر چه سریعتر نوع تصمیم و رای کمیسیون مورد نظر مشخص گردد. اهمیت رعایت مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مالک ترجیح می دهد […]