رای دیوان عدالت اداری در خصوص تفهیم دقیق اتهام در تخلفات اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

تفهیم دقیق اتهام در تخلفات اداری قاعده ای است که به ملاحظه رعایت حقوق متهم مانند رسیدگی های کیفری به جرایم می بایست مراعات گردد. در دادنامه زیر ملاحظه می گردد به جهت عدم تفهیم دقیق اتهام در تخلفات اداری که به رای هیات نیز سرایت کرده است ،رای هیات توسط دیوان عدالت اداری نقض […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض کسب و پیشه بانک ها از جمله دعاوی مطروحه درباره شهرداری ها ،شوراهای اسلامی شهرها و بالاخره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است. مقاله مرتبط: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در زیر نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت وصول عوارض کسب و پیشه بانک ها درج گردیده است. با این […]

دادنامه ای درباره یکی از شرایط صدور گواهی پایان کار

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شرایط صدور گواهی پایان کار / از جمله شرایط صدور گواهی پایان کار ساختمان پرداخت بدهی به تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی است. ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ در این باره تصریح داشته است: ماده ۵. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط تغییر رسته شغلی

دعاوی دیوان عدالت اداری

شرایط تغییر رسته شغلی و اینکه در چه مواردی می توان بدون رضایت مستخدم،پست وی را تغییر داد،موضوع دادنامه زیر است: نمونه دادنامه در مورد شرایط تغییر رسته شغلی انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد، صرفاً با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی ملکی

مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق دارای شرایط ویژه ای است که در دادنامه زیر در مقام رد دعوی مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق بیان گردیده است. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: انتقال هوایی خطوط برق بر فراز زمینهای زراعی خطوط برق هوایی نسبت به اراضی زراعی، فاقد ممنوعیت و حریم بوده […]

نمونه دادنامه در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بهای عادله روز اراضی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

راجع به پرداخت بهای عادله روز اراضی و اینکه دادخواست مطالبه بهای ملک از شهرداری یا دستگاه های دولتی در چه مرجعی قابل رسیدگی است؛اختلاف نظر وجود داشته است. در نهایت بر اساس رای شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در مورد دعاوی که مالک تنها در مقام مطالبه بهای ملک است،چنین دعاوی در صلاحیت دادگاههای […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل

دعاوی دیوان عدالت اداری

مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل / اطلاع داشتن از نهادهای و مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری در موضوعات اختلافی موجب صرفه جویی در وقت و پیشبرد بهتر مسائل حقوقی می گردد. در مورد مشاغل سخت و زیان آور در صورتی که راجع به اصل این موضوع که آیا شغل کارگر در شمار […]

نمونه دادنامه در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری موضوعی مبتلابه حقوقی بین شرکت های پیمانکاری و شهرداری هاست. شهرداری ها و خصوصاً شوراهای اسلامی شهرها به اختیارات شورای شهر مبنی بر وضع عوارض استناد می نمایند. در مقابل پیمانکاران بر این باورند که به جهت اینکه نرخ عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده میعن شده است،مطالبه […]

نمونه دادنامه در خصوص اعتراض به عوارض شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به عوارض شهرداری یکی از دعاوی مهمی است که در قالب شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ مطرح می گردد. اما باید دانست بر اساس قانون دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۷۷ از ناحیه مردم تنها در مهلت های سه و شش ماهه (بسته به اقامت در ایران یا خارج) قابل طرح می […]

دادنامه شماره ۱۳۵ دیوان عدالت اداری در خصوص مستمری فرزندانی که بازنشسته اند

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری

در مورد ممنوعیت دریافت مستمری توسط دختران بازنشسته مطابق دادنامه زیر به استناد  ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رایی در جهت نقض قسمتی از دادنامه وحدت رویه شماره ۵۷۲- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که در زیر درج می گردد:  رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به […]