مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد سوأل یکی از کاربران بوده است لذا طی چند بند به این موضوع می پردازیم : ۱- آیا اساساً رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض است ؟ در ماده ۷۷ قانون شهرداری آمده است که رأی کمیسیون قطعی است و مفاد مانند اسناد […]

رأی شماره ۶۹۹ دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رأی شماره ۶۹۹ دیوان عدالت عالی کشور در مورد امکان اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است. شایان ذکر است که مردم و شرکت های تجاری و بانکهای خصوصی و کلاً مجموعه های غیر دولتی می توانند به آرای کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. در […]

مجازات های تخلفات اداری چیست ؟

دعاوی دیوان عدالت اداری

مجازات های تـخلفات اداری یا به تعبیر ماده ۹ قانون رسیــدگی به تـخلفـات اداری ،  (( تنبیهات اداری )) شامل موارد زیر می باشند : الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، […]

فهرست مصادیق تخلفات اداری کارکنان دولت

دعاوی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات

مصادیق تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ مورد ذکر گردیده است. با ملاحظه ماده ۸  قانون پیش گفته به این نتیجه می رسیم که قانونگذار سعی نموده انواع تخلفات اداری کارکنان دولت را احصاء نماید به نحوی که مجازات های اداری تنها نسبت به مصادیق مندرج در آن ماده […]

ترتیب اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و مرجع رسیدگی به آن چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری دارای چه شرایطی است و چه اشخاصی دارای حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری هستند ؟ نحوه ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷  قانون شهرداری چگونه است ؟ در این نوشتار تلاش نموده ایم با ذکر مقدمه ای به اختصار طی چند بند به ذکر نکات حقوقی […]

شرحی بر قانون تخلفات اداری در ایران:عناوین تخلفات:اعتراض به رای تخلفات

دعاوی دیوان عدالت اداری

تخلفات اداری کارکنان دولت از جمله مسائلی است که مورد سوال آن دسته از کارمندانی است که به عنوان متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد پیگرد قرار می گیرند. به فراخور نیاز کاربران طی چند بند به طور مختصر نکات اصلی مسائل حقوقی بحث تخلفات اداری و نحوه رسیدگی بدانها را بیان […]

شرحی بر وظایف شهرداری در ایران و دعاوی حقوقی مرتبط با آن

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. اما آیا در محدوده و موارد وظایف شهرداری از تاریخ تصویب قانون یاد شده یعنی سال ۱۳۳۴ خورشیدی ، تغییری ایجاد نگردیده است. بدون شک در موضوع مهمی مانند وظایف شهرداری که ایفای آنها ، فلسفه وجودی سازمان مهمی مانند شهرداری را […]

طرح جامع شهری چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

طرح جامع شهری یا به تعبیر صحیح آن طرح جامع شهر مهمترین طرح از طرح های شهری است. درباره اینکه شرح خدمات و کارکردهای طرح جامع شهری چیست و اینکه این طرح چه تفاوتی با طرح تفصیلی دارد و در نهایت مرجع تصویب طرح جامع شهری و تغییرات احتمالی آن چیست ؟ نیاز به تنظیم […]

انتخاب وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای چه مشخصه ی تجربی و تحصیلی است ؟ آیا جهت وکالت در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یا تنظیم متن دفاعیه ماده صد شهرداری ؛ وکیل یا وکلایی که دارای پروانه وکالت دعاوی شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر کمیسیون های […]

کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری-مشاغل مزاحم

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ماده ۵۵ قانون شهرداری وظایف شهرداری را اعلام داشته است. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف مهم شهرداری در مورد ایجاد محیط امن و سالم شهری را تبیین نموده و رسیدگی به موضوع ختم و رفع مزاحمت و آلودگی مشاغل مزاحم شهری را بر عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون مشاغل مزاحم یا […]