متن قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی  مصوب ۱۳۹۸/۴/۲

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به قرار زیر است: ماده۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است: […]

رای دیوان عالی کشور درباره مرجع شکایت از رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی

دعاوی دیوان عدالت اداری

آیا رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل اعتراض است؟ در این باره که مرجع رسیدگی به شکایت از رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی چیست،هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به ملاک […]

نمونه نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که بر کمیسیون ها و هیات های اداری و دولتی نظارت قضایی دارد موضوع مطلب حاضر است. استدلال قابل تامل شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری را مبنی بر نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری در زیر ملاحظه نمایید: شماره دادنامه: ۲۲۰۵ […]

قانون معافیت وزارتخانه های و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری

قانون معافیت وزارتخانه های و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند. تبصره ۱- معافیت موضوع این قانون […]

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی کیفری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. متن کامل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور […]

رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تفکیک شهرداری که برخی شوراهای اسلامی شهرها مورد تصویب قرار می دهند با هزینه های تفکیک و افراز زمین مصرح در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری متفاوت است. بیشتر بدانید: تفسیری بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری روشن است که الزاماً همه زمین هایی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند مشمول […]

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک در مورد اینکه شهرداری ها در موضوع نقل و انتقال ملک یا همان عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک ،حقی به دریافت عوارض ندارند آرای زیادی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. آیا تغییر عنوان عوارض شهرداری برای  نقل […]

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی […]

عدم اجرای طرح شهرداری قانوناً چه آثاری دارد؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عدم اجرای طرح شهرداری موجب محرومیت مالکین از اِعمال حقوق مالکانه می گردد.بنابراین طبیعی است که برای اجرای طرح بایستی قیود زمانی وضع گردد. در همین راستا در سال ۱۳۶۷ قانونی به نام «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» وضع گردیده است. ملاحظه نمایید: متن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در […]

رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

دعاوی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از موضوعاتی است که به جهت شکایات فراوان،آرای متفاوتی صادر شده است. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به شرایط قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی رای مهمی صادر نموده که قسمت اصلی آن در زیر درج می گردد: رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ […]