ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی خارج از محدوده شهر

دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی خارج از محدوده شهر موضوعی است که به طور خلاصه بدان می پردازیم.

اصولاً برای ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها بایستی نخست نظر موافق کمیسیون تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اخذ نمود و از مرجع قانونی صدور پروانه، پروانه ساختمان دریافت نمود.ضمانت اجرای تخلف از قاعده کلی بالا، طرح شکایت کیفری از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نیز تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ می باشد.بنابراین دو مرجع، دادگاه کیفری دو و کمیسیون اداری یاد شده به این تخلفات رسیدگی می نمایند.

شایان ذکر است که الزاماً صدور رأی بر برائت و موقوفی تعقیب از دادگاه، به معنای منتفی شدن رسیدگی کمیسیون ماده ۹۹ نخواهد بود. همچنان که حتی حکم اخذ جریمه و ابقای بنایی که از کمیسیون ماده ۹۹ صادر می گردد به معنای منتفی شدن تعقیب کیفری نخواهد بود.

چه بسا دادگاه، به جهت شمول مرور زمان، از صدور حکم قلع و قمع و جریمه خودداری نماید و در واقع بنا ابقاء گردد ولی کمیسیون ماده ۹۹، حکم به تخریب صادر نماید و یا اینکه با وجود صدور رای به اخذ جریمه توسط کمیسیون، دادگاه، حکم بر قلع و قمع صادر نماید.

از این رو پیش از خرید املاکی که دارای ساختمان و مستحدثات می باشند،کسب دقیق اطلاع در مورد اینکه ملک مورد نظر دارای مجوز تغییر کاربری و پروانه ساختمان است یا خیر و اینکه چه آرای احتمالی از کمیسیون و دادگاه صادر شده است، ضروری می باشد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی خارج از محدوده شهر تدوین شده است.

ارسال پاسخ

*