تعریف زراعت با نگرش به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

تعریف زراعت در نحوه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نیز تفسیر قضایی قضات دادسرا و دادگاه ها در پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها موثر است. هر چند بعد از تعریف زراعت ،می بایست اراضی زراعی را تشخیص داد و از نظر قانونی، نظر جهاد کشاورزی […]

میزان تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی

دعاوی کیفری

میزان تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی دارای چه ضوابطی است؟ آیا میزان تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی ،به درجه مجازات ارتباطی ندارد؟ پاسخ در قالب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی ای که در این مورد صادر شده است می توان ارائه داد: حکم ماده ۳۷درباره […]

نظریه مشورتی درباره قصور یا تقصیر پزشک و اثر اخذ برائت و اجازه درمان

دعاوی کیفری

درباره قصور یا تقصیر پزشک و اثر اخذ برائت و اجازه درمان ، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد: سؤال : حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر […]

قیمت دیه سال ۹۷ چقدر است؟

دعاوی کیفری

قیمت دیه سال ۹۷ اعلام شد.قیمت دیه سال ۹۷ در ماه های غیر حرام به میزان ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعلام شد. بنابراین قیمت دیه سال ۹۷ برای ماه های حرام، مبلغ ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان است. گفتنی است ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون […]

حبس افراد کمتر از ۱۸ سال بابت محکومیت های مالی

دعاوی کیفری

حبس افراد کمتر از ۱۸ سال بابت محکومیت های مالی موضوع سوالی از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که در زیر عین سوال و جوابیه درج می گردد: سوال: چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه […]

تخلفات انتظامی قضات

دعاوی کیفری

تخلفات انتظامی قضات  دادگستری مبنای شکایت انتظامی علیه آنهاست.تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات به نسبت وضع سابق، به ترتیب بهتری مورد حکم قرار گرفته است. در نظریات مشورتی زیر در مورد مسائل مختلف تخلفات انتظامی قضات،اعلام نظر شده است: نظریه۷۲۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۴/۱۴ نظریه علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ […]

تصرف عدوانی در ملک مشاع

دعاوی کیفری

تصرف عدوانی در ملک مشاع ، فعلی است که ممکن است موجب پیگرد حقوقی یا کیفری شریک یا شرکاء دیگر گردد.آیا تصرف عدوانی در ملک مشاع ،جرم به حساب می آید؟ مشاعی بودن ملک و مالکیت هر یک از شرکاء (و در اینجا مشخصاً «متصرف ملک») در ذره ذره ملک مشاع موجب القاء نظریه جرم […]

مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی-خسارات دادرسی

دعاوی کیفری

مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سوانح رانندگی رو به افزایش است. یکی از موارد مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،متواری بودن و عدم امکان دستگیری راننده مقصر است.اما آیا در دعوای مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی مانند غالب دعاوی به خواهان یا شکاکی پرونده،خسارت دادرسی تعلق می گیرد؟به […]

مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه دارای چه حکمی است؟آیا در قوانین جدید،حکم جدیدی درباره مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه ،وضع شده است؟ در این باره بایستی به قوانین بیمه اجباری جدید رجوع نمود.اما مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه در قوانین سابق بر قانون مذکور چه وضعی داشته است؟ نمونه دادنامه زیر در […]

آدرس جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران چیست؟

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

آدرس جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر،ساختمان جدید دادگاه تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) در راستای سیاست توسعه قضایی و تسهیل در امر ارائه خدمات قضایی به شهروندان به بهره برداری رسید.  دادگاه تجدید نظر استان تهران از روز شنبه مورخ ۵ اسفند ماه در ساختمان جدید به ارائه […]