آیا دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری به حساب می آید؟

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد اینکه آیا دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری به حساب می آید یا خیر،دادنامه ای صادر گردیده که در زیر درج می گردد. معیار دادگاه برای تشخیص اینکه دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی محسوب می گردد یا خیر،معیار مانعیت در تداوم تولید و استمرار کاربری کشاورزی است. سوال دیگر: مرجع […]

مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی|نمونه دادنامه

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

برای محکومیت متهمین پرونده های تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی لازم است یکی از مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی تحقق یابد. نمونه دادنامه زیر راجع است به اینکه کارگاه های تولیدی بخش کشاورزی جزو مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی نیستند. احداث کارگاه‌هایی که در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی باشد تغییر کاربری محسوب […]

درباره وکیل شهرداری مشهد

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وکیل شهرداری مشهد یا عبارات مترادفی مانند وکیل باتجربه دعاوی شهرداری در مشهد و وکیل در زمینه امور شهرداری مشهد و سایر شهرهای خراسان، مانند سبزوار،نیشابور،قوچان،فریمان،تایباد،کاشمر و گناباد احتمالاً مورد جستجوی آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند از خدمات وکلای با تجربه در زمینه امور شهرداری استفاده نمایند. نخست به توضیح مفهوم و […]

حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره و مطالبه همزمان مهرالمثل و ارش البکاره

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره که در زیر درج می گردد بیانگر آن است پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ضمانت اجرای حقوقی جبران خسارت زیان دیده از جرم است. چکیده: در صورت احراز بزه زنای به عنف و اکراه ،تعیین ارش البکاره و مهرالمثل الزامی است. مستندات – بند ت ماده ۲۲۴ […]

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟این سوال را در قالب رساتری بدین بیان که راههای اثبات وعده دار بودن چک می توان مطرح کرد. در زیر نمونه دادنامه ای در مورد راه اثبات وعده دار بودن چک درج می گردد: مرجع صدور:شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران یکسان بودن تاریخ‌ صدور چک، […]

تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت آن و نیز شیوه تملک اراضی توسط شهرداری ها و ضمانت اجرای تصاحب غیرقانونی زمین توسط شهرداری،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری ناظر بر وقوع تخلف از ناحیه شهرداری صادر شده که در زیر درج می گردد: چکیده:  شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف […]

وکیل شهرداری شیراز و سایر شهرهای استان فارس

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وکیل شهرداری شیراز یا عبارات مترادفی مانند وکیل دعاوی شهرداری در شیراز و وکیل در زمینه امور شهرداری شیراز و سایر شهرهای استان فارس، مانند داراب، فیروزآباد، اقلید، لارستان، خنج، لامرد، کازرون، جهرم، ممسنی، استهبان و مرودشت احتمالاً مورد جستجوی آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند از خدمات وکلای با تجربه در زمینه […]

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ به قرار زیر است: ماده ۱- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره- قوانین و مقررات با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر […]

نحوه انتقال چک در وجه شخص معین

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نظریه مشورتی در خصوص نحوه انتقال چک در وجه شخص معین به شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ « چک در وجه هر کس صادر شده باشد، دارنده چک است. بدون ظهرنویسی چنانچه کسی چک را در اختیار بگیرد مالک چک شناخته نمی شود.» سوأل: یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی […]

نظریه مشورتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

 نظریه مشورتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی به شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ ۱-مالکین مشاعی جمعا و یا با دادن اختیار به یک نفر می توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند. ۲-دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید. سوال مربوطه از […]