درباره وکیل شهرداری مشهد

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وکیل شهرداری مشهد یا عبارات مترادفی مانند وکیل باتجربه دعاوی شهرداری در مشهد و وکیل در زمینه امور شهرداری مشهد و سایر شهرهای خراسان، مانند سبزوار،نیشابور،قوچان،فریمان،تایباد،کاشمر و گناباد احتمالاً مورد جستجوی آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند از خدمات وکلای با تجربه در زمینه امور شهرداری استفاده نمایند. نخست به توضیح مفهوم و […]

حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره و مطالبه همزمان مهرالمثل و ارش البکاره

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره که در زیر درج می گردد بیانگر آن است پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ضمانت اجرای حقوقی جبران خسارت زیان دیده از جرم است. چکیده: در صورت احراز بزه زنای به عنف و اکراه ،تعیین ارش البکاره و مهرالمثل الزامی است. مستندات – بند ت ماده ۲۲۴ […]

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

چگونه ثابت کنیم چک وعده دار است ؟این سوال را در قالب رساتری بدین بیان که راههای اثبات وعده دار بودن چک می توان مطرح کرد. در زیر نمونه دادنامه ای در مورد راه اثبات وعده دار بودن چک درج می گردد: مرجع صدور:شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران یکسان بودن تاریخ‌ صدور چک، […]

تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت آن و نیز شیوه تملک اراضی توسط شهرداری ها و ضمانت اجرای تصاحب غیرقانونی زمین توسط شهرداری،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری ناظر بر وقوع تخلف از ناحیه شهرداری صادر شده که در زیر درج می گردد: چکیده:  شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف […]

وکیل شهرداری شیراز و سایر شهرهای استان فارس

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وکیل شهرداری شیراز یا عبارات مترادفی مانند وکیل دعاوی شهرداری در شیراز و وکیل در زمینه امور شهرداری شیراز و سایر شهرهای استان فارس، مانند داراب، فیروزآباد، اقلید، لارستان، خنج، لامرد، کازرون، جهرم، ممسنی، استهبان و مرودشت احتمالاً مورد جستجوی آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند از خدمات وکلای با تجربه در زمینه […]

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ به قرار زیر است: ماده ۱- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره- قوانین و مقررات با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر […]

نحوه انتقال چک در وجه شخص معین

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نظریه مشورتی در خصوص نحوه انتقال چک در وجه شخص معین به شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ « چک در وجه هر کس صادر شده باشد، دارنده چک است. بدون ظهرنویسی چنانچه کسی چک را در اختیار بگیرد مالک چک شناخته نمی شود.» سوأل: یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی […]

نظریه مشورتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

 نظریه مشورتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی به شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ ۱-مالکین مشاعی جمعا و یا با دادن اختیار به یک نفر می توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند. ۲-دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید. سوال مربوطه از […]

نمونه دادنامه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها

دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها با توجه به وصف زراعی یا باغ بودن کاربری ملک مورد نظر،شبهه تولیت و مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی را تقویت می نماید. اما باید دانست هر جند دو سازمان شهرداری و جهاد کشاورزی در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های حریم شهر دارای مسوولیت […]

تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی کیفری

برخی اعمال ارتکابی کارمندان دولت ،علاوه بر دارا بودن عنوان تخلف اداری ،دارای وصف مجرمانه نیز می باشند.و یا حداقل ممکن است شبهه وقوع جرم نیز پیش آمده و دستگاه اجرایی یا نظامی ،گزارش وقوع جرم یا شکایت کیفری را در دادسراهای عمومی یا نظامی مطرح نماید. سوال این است که آیا تبرئه کارمند ار […]