رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و زمان پرداخت تفاوت دیه زن

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و به بیان بهتر حکم تبصره ماده مذکور در مورد پرداخت تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مطلب حاضر است. در تبصره مذکور می خوانیم: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه […]

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا به قرار زیر است: کلاسه پرونده:۴۵۶/۹۵،۴۲۴/۹۵شاکی:خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکلاء تاریخ رأی: سه […]

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به این شرح است: حسب تبصره ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین […]

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی است. در این رای با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،مرجع حل اختلاف بین دادگاه های مذکور حتی در سطح یک استان نیز،دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.   […]

رای شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره به تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به قرار زیر است: شماره رأی: ۷۷۰-۱۳۹۷/۴/۲۶ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود […]

رای دیوان عدالت اداری درخصوص استفاده از کارشناس توسط اشخاص حقیقی

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد استفاده از کارشناس توسط اشخاص حقیقی ،دادستان یزد طی نامه ای خطاب به ریاست کانون کارشناسان استان یزد اعلام داشته است: مقتضی است جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده متخلفین و متهمین از نظریه‌های صادره از سوی کارشناسان آن کانون، من بعد هرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور و […]

نمونه دادنامه در خصوص ازدواج سابق مرد و فريب در ازدواج

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه دادنامه در خصوص ازدواج سابق مرد و فريب در ازدواج در زیر درج می گردد. اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شماره رای […]

شرحی بر دعاوی شهرداری توسط وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

دعاوی شهرداری از جمله دعاوی تخصصی هستند که پذیرش وکالت در بیشتر آنها مستلزم تجربه کاری و دانش حقوقی لازم می باشد. شکایت از شهرداری و یا به تعبیر عام آن «دعاوی شهرداریها» را می توان در چند دسته عمده بیان نمود: ۱-دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری یا دعاوی مرتبط با سازمان […]

بحثی در خصوص مجازات فحاشی و توهین در قانون مجازات اسلامی

دعاوی کیفری

مجازات فحاشی و توهین و نکاتی در مورد این جرایم موضوع این نوشتار است. سوال این است که منظور از فحاشی و توهین چیست؟ معنای توهین و فحاشی طبق روال معمول بایستی حکم قانون را در این باره ملاک عمل و تفسیر قرار داد. در ماده ۶۰۸ قانون مجازات (بخش تعزیرات ) آمده است: توهین […]

نمونه دادنامه درباره تجویز ازدواج مجدد

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه دادنامه درباره تجویز ازدواج مجدد و شرایط آن را در زیر ملاحظه نمایید. در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند پیشنهاد مطالعه : مقاله درباره تمکین زن از مرد تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  شماره رای […]