تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی کیفری

برخی اعمال ارتکابی کارمندان دولت ،علاوه بر دارا بودن عنوان تخلف اداری ،دارای وصف مجرمانه نیز می باشند.و یا حداقل ممکن است شبهه وقوع جرم نیز پیش آمده و دستگاه اجرایی یا نظامی ،گزارش وقوع جرم یا شکایت کیفری را در دادسراهای عمومی یا نظامی مطرح نماید. سوال این است که آیا تبرئه کارمند ار […]

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

یکی از موارد شایع در مورد شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی ،شکایت مالکین واحدهای آپارتمانی مجتمع های مسکونی نسبت به تصرفات غیرمجاز در قسمت های مشاع ساختمان است. نمونه رای دیوان عدالت اداری راجع به شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی را در زیر ملاحظه نمایید: نکات مهم […]

وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز  به دو مقطع زمانی قابل تقسیم است.مقطع نخست،قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگری،پس از طرح تخلف در کمیسیون مذکور. نظریه مشورتی راجع به وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را که مربوط به قبل از طرح موضوع […]

وظایف شهرداری در قبال تخلفات ساختمانی و زمان رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وظایف شهرداری در قبال تخلفات ساختمانی در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بیان شده است.در این ماده آمده است: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) شهرداری می تواند از عملیات […]

راه های شکایت از همسر بابت فریب در ازدواج در قوانین ایران چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

راه های شکایت از همسر بابت فریب در ازدواج اعم از شکایت کیفری با عنوان فریب در ازدواج و یا دادخواست های حقوقی به خواسته های تأیید فسخ نکاح و مطالبه خسارات ناشی از فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح) و موارد مرتبطی مانند موارد فریب در ازدواج (مصادیق فریب در ازدواج ) موضوع مقاله […]

رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و زمان پرداخت تفاوت دیه زن

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و به بیان بهتر حکم تبصره ماده مذکور در مورد پرداخت تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مطلب حاضر است. در تبصره مذکور می خوانیم: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه […]

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا به قرار زیر است: کلاسه پرونده:۴۵۶/۹۵،۴۲۴/۹۵شاکی:خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکلاء تاریخ رأی: سه […]

The position of the city council

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به این شرح است: حسب تبصره ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین […]

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی است. در این رای با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،مرجع حل اختلاف بین دادگاه های مذکور حتی در سطح یک استان نیز،دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.   […]

The position of the city council

رای شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره به تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به قرار زیر است: شماره رأی: ۷۷۰-۱۳۹۷/۴/۲۶ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود […]