رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و زمان پرداخت تفاوت دیه زن

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای وحدت رویه شماره۷۶۶ در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی و به بیان بهتر حکم تبصره ماده مذکور در مورد پرداخت تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مطلب حاضر است. در تبصره مذکور می خوانیم: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه […]

آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟

دعاوی حقوقی

این پرسش که آثار ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول چیست؟ و سوالات مشابهی مانند اینکه آیا مرد متأهل می تواند زن دیگری صیغه کند و اینکه شرایط صیغه موقت برای مرد متأهل چیست؟ مورد سؤال برخی کاربران بوده است. ضمن ارائه این توضیح که کلمه «صیغه» از نظر حقوقی و فقهی دارای معنای ازدواج […]

مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران  و نیز شکایت از شهرداری تهران راجع به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی این شهر،ممکن است موضوع سوال برخی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرداری تهران باشد. طبیعتاً وقتی شخص از مفاد طرح تفصیلی شهرداری تهران یا هر شهر دیگری شکایت داشته باشد،در […]

ضمانت اجرای اصرار کمیسیون های ادارای بر نظر خود و عدم ترتیب اثر به رای دیوان عدالت اداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ضمانت اجرای اصرار کمیسیون های ادارای بر نظر خود در حالتی که دیوان عدالت اداری رای اولیه را نقض و ایراداتی بر آن وارد نموده است ،چیست؟ در این باره باید دانست که منظور از کمیسیون های اداری در اینجا، هر کمیسیونی است که رای آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. کمیسیون ماده […]

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد اینکه آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است یا خیر، بین شعبی از دیوان عدالت اداری اختلاف ایجاد شده است. تعارض آرای شعب مربوطه در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه به هیات عمومی دیوان،اعلام و درخواست صدور رای وحدت رویه […]

آیا شکایت همسایه به پروانه ساختمانی شهرداری قابل رسیدگی است؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شهرداری مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهر است.در این میان ممکن است پروانه ساختمانی به حقوق مالکانه همسایگان خلل وارد نماید. در این مورد دو سوال قابل طرح است: ۱- آیا شکایت همسایه به پروانه ساختمانی شهرداری قابل رسیدگی است؟ ۲- مرجع رسیدگی به شکایت همسایه به پروانه ساختمانی چیست؟ رأی شماره […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص توافقنامه شهرداری سمنان با سازمان نظام مهندسی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص توافقنامه شهرداری سمنان با سازمان نظام مهندسی استان سمنان در زیر درج می گردد: کلاسه پرونده:۱۰۷۰/۹۵شاکی:آقای محمود رحمانی موضوع:ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان بثت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان تاریخ رأی: سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ […]

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

دادنامه شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تمبر مالیاتی وکلا به قرار زیر است: کلاسه پرونده:۴۵۶/۹۵،۴۲۴/۹۵شاکی:خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکلاء تاریخ رأی: سه […]

رای شماره ۱۱۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض هزینه آماده سازی معابر

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای شماره ۱۱۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض هزینه آماده سازی معابر را در زیر ملاحظه نمایید: شاکی:آقای مصطفی نورالدین  موضوع:اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می شود تاریخ رأی: سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۱۵۱ شماره دادنامه: ۱۱۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ کلاسه […]

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به این شرح است: حسب تبصره ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین […]