نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ساختمان مبنی بر پرداخت مطالبات خواهان و بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. متن دادنامه به قرار زیر است: پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۶۲۰۰۲۰۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۲۰۰۸۲۸ […]

دادنامه ای در مورد شرایط مسکن مستقل برای تمکین

دعاوی حقوقی

مسکن مستقل برای تمکین موضوعی است که در دعوای الزام به تمکین مورد بررسی قرار می گیرد.مشخصاً آیا از نظر زمانی برای صدور حکم بر محکومیت زوجه به تمکین،صرف منوط نمودن تمکین به تهیه مسکن مستقل کافی است یا داشتن اثاثیه و لوازم زندگی و مسکن مستقل و مهیای آن قبل از تمکین نیز ضروری […]

نمونه دادنامه درباره طرح دعوی قلع و قمع

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

لزوم طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات موضوع دادنامه زیر است.دو خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات معمولاً هم زمان با هم مطرح می شوند: چون دعوی قلع وقمع بنا از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده لذا حکم بدوی در این مورد نقض می شود. تاریخ: ۱۱/۸/۸۸ شماره دادنامه: ۲۲۱۲۰۱۲۳۴   کلاسه پرونده: […]

نمونه دادنامه درباره شرایط اعتبار شهادت شهود

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط اعتبار شهادت شهود از مسائلی است که در دادرسی های حقوقی مورد توجه اصحاب دعوی و دادرس رسیدگی کننده به پرونده است. در دادنامه زیر به این موضوع پرداخته شده است: شهادت شاهد از روی قطع و یقین نبوده بر اساس نقل قول از دیگران است بنابراین قابل ترتیب اثر نمی باشد. تاریخ:۳۱/۴/۸۵ شماره […]

نمونه دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث که البته مفاد اجمالی آن در دادنامه زیر ذکر گردیده است؛ بیانگر نحوه طرح دعوی علیه ورثه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است: پرونده کلاسه…. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۱۰۶۰۱۱۰۸ خواهان: خانم …. فرزند ……. با وکالت […]

نمونه رای درباره شرایط اعتراض به رای داوری

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط اعتراض به رای داوری از این جهت که موارد اعتراض به رای داور مانند یا شبیه موارد اعتراض به آرای دادگاه هاست یا خیر و اینکه دعوی بطلان رای داوری به چه عنوان و خواسته ای مطرح می گردد موضوع دادنامه زیر است: رای داور اساساً قابل اعتراض نیست بلکه با طرح دعوی بطلان […]

آیا الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند میسر است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند در جایی که شخصی به وکالت از دیگری مبادرت به انعقاد قراردادی نموده موضوع مطلب حاضر است. باید توجه داشت که دعاوی حقوقی می بایست اصطلاحاً متوجه خوانده باشند مثلاً شخصی که دارای مالکیت رسمی نیست نمی تواند خوانده دعوی تنظیم سند قرار گیرد چون امکان تنظیم […]

عدم امکان انتقال سند ملک بدون پایان کار

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

انتقال سند ملک بدون پایان کار موضوعی است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و بویژه آپارتمانها مطرح می شود. در دادنامه زیر یکی از استدلالهای دادگاه این است که انتقال سند ملک بدون پایان کار مقدور نیست. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: ملک پروانه پایان کار ندارد و امکان […]

متن قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی  مصوب ۱۳۹۸/۴/۲

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به قرار زیر است: ماده۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است: […]

رای دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد ناظر به این موضوع است که صندوق تامین خسارت های بدنی تفاوت دیه زن و مرد را در همه جنایات اعم از دیه نفس و مادون نفس می پردازد. بنابراین حکم قانون همچنان بر دو برابر بودن دیه مرد به زن باقی است ولیکن می […]