راه های طلاق از طرف زن بر اساس قانون ایران چیست ؟

دعاوی حقوقی

راه های طلاق از طرف زن در قانون ایران بسیار محدود می باشند. در واقع بر خلاف درخواست طلاق از طرف مرد ، مواردی که زن بر اساس آنها می تواند  درخواست طلاق نمایند ، محدود و استثنایی هستند. در کنار بررسی موضوع راه های طلاق از طرف زن ، نحوه طرح و اقامه درخواست […]

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد سوأل یکی از کاربران بوده است لذا طی چند بند به این موضوع می پردازیم : ۱- آیا اساساً رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض است ؟ در ماده ۷۷ قانون شهرداری آمده است که رأی کمیسیون قطعی است و مفاد مانند اسناد […]

رأی شماره ۶۹۹ دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رأی شماره ۶۹۹ دیوان عدالت عالی کشور در مورد امکان اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است. شایان ذکر است که مردم و شرکت های تجاری و بانکهای خصوصی و کلاً مجموعه های غیر دولتی می توانند به آرای کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. در […]

شرحی بر وظایف شهرداری در ایران و دعاوی حقوقی مرتبط با آن

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. اما آیا در محدوده و موارد وظایف شهرداری از تاریخ تصویب قانون یاد شده یعنی سال ۱۳۳۴ خورشیدی ، تغییری ایجاد نگردیده است. بدون شک در موضوع مهمی مانند وظایف شهرداری که ایفای آنها ، فلسفه وجودی سازمان مهمی مانند شهرداری را […]

طرح جامع شهری چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

طرح جامع شهری یا به تعبیر صحیح آن طرح جامع شهر مهمترین طرح از طرح های شهری است. درباره اینکه شرح خدمات و کارکردهای طرح جامع شهری چیست و اینکه این طرح چه تفاوتی با طرح تفصیلی دارد و در نهایت مرجع تصویب طرح جامع شهری و تغییرات احتمالی آن چیست ؟ نیاز به تنظیم […]

حق طلاق زن : معنا و مفهوم،مشکلات و معایب

دعاوی حقوقی

حق طلاق زن عبارتی است که منظور از آن در واقع وکالت دادن مرد به زن برای مطلقه نمودن است. در این مقاله در مورد اینکه حق طلاق زن ،به چه معنایی است و معایب و مشکلات حق طلاق زن و نیز عواقب دادن وکالت طلاق به زن چیست، طی بندهای زیر بحث نموده و […]

در چه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد ؟-وضعیت مهریه زن زناکار و ناشزه

دعاوی حقوقی

در چه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد ؟ احتمالاً پاسخ این سوال برای زن و شوهری که در حال منازعه حقوقی هستند،جذابیت دارد. شاید جواب اولیه در مورد اینکه آیا در قانون ایران شرایطی که به موجب آن به زن مهریه تعلق نمی گیرد،پیش بینی شده است یا خیر؟ پاسخ منفی باشد. سوالات […]

حدود قانونی اطاعت زن از شوهر در ازدواج دائم چیست؟

دعاوی حقوقی

اطاعت زن از شوهر در ازدواج دائم از موضوعاتی است که زیر عنوان حقوق و تکالیف زن و شوهر قرار می گیرد و ارتباط متقابلی با بحث حقوق زن بر شوهر دارد. بر اساس قانون ایران،تمکین زن از شوهر و ریاست مرد در امور خانواده،دو موضوعی هستند که نتیجه آنها پذیرش اصل اطاعت زن از […]

تمکین زن از مرد : مصادیق تمکین و موارد معافیت زن از تمکین

دعاوی حقوقی

تمکین زن از مرد یکی از آثار اصلی عقد نکاح است. باید دانست از نظر حقوقی،تمکین دارای دو جنبه یا گونه است. از طرفی ذکر مصادیق تمکین و مواردی که زن می تواند از شوهر فرمانبری ننماید و آثار عدم تمکین ،موضوعاتی هستند که جریان ارائه مطالب ،بیان توضیح درباره آنها اجتناب ناپذیر است. در […]

حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟

دعاوی حقوقی

حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟ضمانت اجرای حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟و بالاخره چه تقسیم بندی از حقوق زن بر شوهر در عقد دائم قابل ارائه است؟ حقوق زن بر شوهر را باید اقتدارات و امتیازات حقوقی به حساب آورد که در صورت نقض آن توسط شوهر،امکان اِعمال ضمانت اجرا […]