نمونه دادنامه در خصوص طلاق به علت نپرداختن نفقه

دعاوی حقوقی

طلاق به علت نپرداختن نفقه از جمله راه های طلاق از سوی زوجه است که ممکن است به دلیل بروز عسر و حرج باشد و یا تحقق شروط ضمن عقد نکاح. شرایط صدور رای طلاق به نفع زن در مورد عدم پرداخت نفقه چیست؟ آیا صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه به معنای تحقق مستند […]

نمونه رای در خصوص شرایط طلاق از مرد معتاد و لزوم اثبات اعتیاد شوهر برای طلاق

دعاوی حقوقی

شرایط طلاق از مرد معتاد و اینکه نحوه طلاق گرفتن از شوهر معتاد چگونه است ،موضوع دادنامه و مطلب اخیر است. طلاق زن از مرد معتاد هم می تواند مستند باشد به بروز عسر و حرج او باشد و هم بر اساس تحقق شروط ضمن عقد نکاح. رای مورد نظر به قرار زیر است: نمونه […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی ملکی

مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق دارای شرایط ویژه ای است که در دادنامه زیر در مقام رد دعوی مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق بیان گردیده است. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: انتقال هوایی خطوط برق بر فراز زمینهای زراعی خطوط برق هوایی نسبت به اراضی زراعی، فاقد ممنوعیت و حریم بوده […]

نمونه دادنامه در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بهای عادله روز اراضی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

راجع به پرداخت بهای عادله روز اراضی و اینکه دادخواست مطالبه بهای ملک از شهرداری یا دستگاه های دولتی در چه مرجعی قابل رسیدگی است؛اختلاف نظر وجود داشته است. در نهایت بر اساس رای شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در مورد دعاوی که مالک تنها در مقام مطالبه بهای ملک است،چنین دعاوی در صلاحیت دادگاههای […]

نمونه دادنامه در مورد شرایط حق ملاقات طفل توسط پدربزرگ

دعاوی حقوقی

حق ملاقات طفل توسط پدربزرگ و مادربزرگ و یا موضوعات مشابهی مانند حق ملاقات ولی قهری با نوه موضوعی است که به نسبت حق ملاقات پدر و مادر با فرزند،کمتر بدان پرداخته شده است. بیشتر بدانید: ملاقات اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال در زیر نمونه دادنامه ای راجع به حق ملاقات طفل توسط پدربزرگ […]

نمونه دادنامه در خصوص طلاق به استناد ضرب و جرح عمدی زوجه

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

طلاق به استناد ضرب و جرح عمدی زوجه یکی از مواردی است که می تواند هم مستند طلاق از طرف زوجه به استناد بروز عسر و حرج باشد و هم مستند طلاق بر اساس تحقق شروط ضمن عقد. در دادنامه زیر شعبه دیوان در این باره که اثر اعلام رضایت در تحقق یا انتفای احتمالی […]

ارتباط عدم تکمین و نفقه:نمونه رای دادگاه

دعاوی حقوقی

در مورد ارتباط عدم تکمین و نفقه دادنامه ای صادر گردیده که در زیر درج می گردد. این موضوع را در قالب این سوال نیز می توان مطرح کرد که در چه صورت نفقه به زن تعلق نمی گیرد. با این حال باید دانست تمکین نکردن، معاذیری نیز دارد. در مواردی که تمکین نکردن زن […]

دادنامه شماره ۱۳۵ دیوان عدالت اداری در خصوص مستمری فرزندانی که بازنشسته اند

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری

در مورد ممنوعیت دریافت مستمری توسط دختران بازنشسته مطابق دادنامه زیر به استناد  ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رایی در جهت نقض قسمتی از دادنامه وحدت رویه شماره ۵۷۲- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که در زیر درج می گردد:  رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به […]

 محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون تغییر کاربری  / هدف از وضع قانون حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ضابطه‌مند نمودن مواردی است که تغییر کاربری چنین اراضی با توجه به نیازهای روز جامعه اجتناب‌ناپذیر است. بر همین مبنا از نظر موضوعی تنها در زمین‌های زراعی و باغ‌ها قابل‌اجرا است . […]

مرجع تشخیص تغییرکاربری کشاورزی چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی ملکی

مرجع تشخیص تغییرکاربری کشاورزی یا به بیان بهتر مرجع رسیدگی به موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاست. بدون شک نظریه کمیسیون مذکور از جمله آراء کمیسیون های اداری است که در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. اما همانطور […]