وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز  به دو مقطع زمانی قابل تقسیم است.مقطع نخست،قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگری،پس از طرح تخلف در کمیسیون مذکور.

وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

نظریه مشورتی راجع به وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را که مربوط به قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ است را در زیر ملاحظه نمایید:

نظریه شماره ۵۵۲/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱

((۱- مأمورین شهرداری برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا نیاز به اجازه رئیس دادگستری دارند.

۲- مأمورین شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از احداث بنا را دارند ولی حق تخریب بنای احداثی را ندارند.

۳- مأمورین شهرداری رأسا یا با کمک نیروهای انتظامی می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند ولی در صورتی می توانند مصالح ساختمانی را جمع آوری نمایند که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنا نباشد.))

سوأل: ۱- آیا مأمورین شهرداری برای جلوگیری از احداث بنای خلاف پروانه در زمین محصور نیاز به مراجعه به  مقامات قضائی دارند؟

۲-آیا شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی و تخریب بنای احداثی را دارد؟

۳- چنانچه بنای احداثی بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و دارای مصالح ساختمانی در پای کار باشد وظیفه مأمورین شهرداری چیست و چگونه می توانند از احداث بنا جلوگیری نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.

۲- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.

۳-شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

راجع به شکایت از شهرداری بابت صدو پروانه ساختمانی ، وکیل پایه یک دادگستری در امور شهرداری ، مفهوم وکالت تضمینی در دیوان عدالت اداری ، نحوه اعتراض به مصوبات شورای شهر و سایر امور و پرونده های شهرداری ،آماده ارائه مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت شما از سراسر ایران در مورد دعاوی علیه شهرداریها هستیم.

بیشتر بدانید : درباره بهترین وکیل شهرداری تهران

این مطلب با موضوع وظایف شهرداری در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها تدوین گردیده است.

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل پرونده های شهرداری در دیوان عدالت اداری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*