حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره و مطالبه همزمان مهرالمثل و ارش البکاره

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره که در زیر درج می گردد بیانگر آن است پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ضمانت اجرای حقوقی جبران خسارت زیان دیده از جرم است.

چکیده: در صورت احراز بزه زنای به عنف و اکراه ،تعیین ارش البکاره و مهرالمثل الزامی است.

مستندات – بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۰۱شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۱۶۰

خلاصه جریان پرونده در مورد حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره

خانم ح.ش. طی شکایتی علیه آقای ع.ق. دایر بر تجاوز به عنف و تهدید با چاقو درخواست رسیدگی می‌کند می‌گوید ایشان با من از طریق تلفن رابطه برقرار کرد پس از مدتی رابطه دوستی بعد هم درخواست ازدواج نمود از پدرم خواستگاری کرد پدرم جواب منفی داده بود ولی ایشان با چرب‌زبانی مرا اغفال کرد طوری وانمود کرد که پدرم راضی است با دادن وعده‌ها بسیار بدون اینکه من اراده و رضایتی داشته باشم به من تجاوز کرد بعد از تجاوز مرا تحت‌فشار قرار داد که باید پدرت را برای ازدواج راضی کنی من این پیشنهاد را نپذیرفته ولی من مجبور شدم که رضایت خانواده‌ام را برای ازدواج درخواست کنم بدون اینکه آن‌ها در جریان تجاوز به من باشند رضایت خانواده امکان‌پذیر نشد ایشان خود معتاد به شیشه بود می‌خواست مرا هم معتاد کند که یک‌بار به‌زور به من داد کشیدم و ایشان به من تجاوز کرد کلاً سه بار ایشان به‌زور به من تجاوز کرده است دادسرای ک. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌نماید شعبه اوّل دادگاه کیفری در تاریخ ۲۹/ ۷/ ۹۲ با حضور هیئت حاکمه و طرفین تشکیل می‌شود و ابتدا شاکیه شکایت خود را تکرار می‌نماید سپس دادگاه به متهم اتهام زنای به عنف را تفهیم می‌نماید متهم می‌گوید همه حرف‌هایش را قبول دارم ولی زور نکرده‌ام باهم آشنا شدیم دو بار همدیگر را دیدیم یک روز در خانه شیطان ما را وسوسه کرد با رضایت هم عمل جنسی را انجام دادیم ایشان از دختری افتاد من او را دوست دارم و پایش هستم قصد ازدواج دارم. شاکیه می‌گوید من چنین قصدی را ندارم متنفر هستم دادگاه مجدداً به متهم اتهام زنای غیر محصنه به‌اکراه را تفهیم می‌کند می‌گوید قبول دارم.

بیشتر بدانید:تاثیر رضایت زانیه بر مهرالمثل و ارش البکاره چیست؟

ولی بعدازآنکه آن اتفاق افتاد بعد از روی رساله صیغه محرمیت خواندیم. می‌دانستم که زنا حرام است ولی همان بار اوّل انجام دادیم بعد صیغه خواندیم و چیزهای به زبان عربی خواندیم او هم قبلت گفت بار اوّل صیغه محرمیت نخواندیم مجدداً به متهم اتهام زنا تفهیم می‌شود می‌گوید قبول دارم دادگاه چهار بار بلکه بیش از چهار بار از متهم به اتهام زنای اکراهی اقرار می‌گیرد. متهم می‌گوید عمل جنسی کامل انجام شد. ایشان از دختری افتاد ص ۱۴ دادگاه پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و متهم را از حیث اتهام زنای به عنف تبرئه می‌نماید ولیکن با استدلالی که می‌نماید به استناد مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ و ۱۶۴ ق م اسلامی متهم با احراز زنای غیر محصنه به‌اکراه به تحمل صد ضربه شلاق حدّ زنا محکوم می‌کند این رأی مورد اعتراض خانم ف.م. به وکالت از شاکیه ح.ش. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‌گردد این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌نماید.

پیشنهاد بازدید: اثر سن در تشخیص رضایی یا اکراهی بودن زنا 

رای دیوان (حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره)

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. به وکالت از خانم ح.ش. نسبت به رأی مذکور اولاً زنای به عنف و اکراه یکی است مشخص نیست دادگاه چگونه زنای غیر محصنه عنف و اکراه را احراز کرده و به مجازات زنای محصنه بدون عنف و اکراه محکوم نموده است ثانیاً با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و شاکیه مبنی بر رفتن به منزل وی و ارتکاب زنا احراز زنا اکراهی مشکل است. به‌هرحال با وضع موجود رأی تجدیدنظر خواسته به استناد بند ت ماده ۲۲۴ ق م اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۲۶۵ ق آ د ک نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته ارجاع می‌گردد در صورت احراز زنای به عنف و اکراه از سوی دادگاه و مطالبه شاکیه ارش البکاره و مهرالمثل را دادگاه شاکیه را در این خصوص ارشاد نمایند.

مستشار شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور – عضومعاون

شوشتری – احتشامی

منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: نظریه مشورتی در مورد ارش البکاره و اجرت المثل

این مطلب در مورد مورد حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره و حکم رابطه نامشروع قبل از ازدواج تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

ارسال پاسخ

*