چند رای جدید وحدت رویه در سال ۱۳۹۹

بدون دسته بندی دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

چند رای جدید وحدت رویه در سال ۱۳۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در زیر درج می گردد: رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ […]

دعوی ابطال سند مالکیت و ابطال رای هیات تعیین تکلیف و ماده ۱۴۷

بدون دسته بندی دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

ابطال رای هیات تعیین تکلیف که در اینجا منظور از آن هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ می باشد و نیز رای هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ […]

‎ شرایط قبول درخواست اعاده به خدمت جانبازان چیست ؟

بدون دسته بندی دعاوی دیوان عدالت اداری

دقیقاً در مورد این سوال که شرایط قبول درخواست اعاده به خدمت جانبازان چیست ؟دادنامه ای از یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: درخواست اعاده به خدمت جانبازان تنها برای یک بار و در صورتی پذیرفته می‎شود که به موجب رأی مراجع قضایی یا هیأت‎های رسیدگی به […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تفکیک عرصه ، اعیان و کسری حد نصاب

بدون دسته بندی

شهرداری مجری مصوبات شورای شهر است. وضع و وصول عوارض تفکیک عرصه ، اعیان و کسری حد نصاب توسط شورای شهر و شهرداری مورد شکایت های متعدد بوده و هست. رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک عرصه ، اعیان و کسری حد نصاب شهرداری تاکستان از توابع استان قزوین را در زیر ملاحظه […]

شرایط استناد به نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی چیست؟

بدون دسته بندی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در دادنامه زیرشرایط استناد به نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است بسیاری از شعب دیوان عدالت اداری،اساساً نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی نمی پذیرند. شرط اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش اعاده دادرسی نظریه کارشناس تامین دلیل مبنی بر قدمت و سال احداث […]

مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار و نقد اجمالی رویه قضایی

بدون دسته بندی دعاوی کیفری

مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار و یا ارتباط تلفنی با نامحرم مورد سوأل یکی از کاربران بوده و از همین رو مبنای تنظیم این مطلب قرار گرفته است. در مورد اصل موضوع یکی اینکه رابطه تلفنی با زن شوهردار یا هر نامحرمی چه متأهل باشد و چه مجرد ،از این حیث که آیا این […]

شرایط صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟-شرایط رد اعسار

بدون دسته بندی دعاوی حقوقی

شرایط صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به در قوانین مربوط به اعسار و نحوه پرداخت محکومیت های مالی بیان شده است.روشن است به کارگیری قوانین حقوقی و کیفیت استناد و به بیان بهتر استفاده از ابزارهای قانونی مورد  ذینفعان دعاوی مربوطه یعنی محکوم له و محکوم علیه می باشد. در نمونه دادنامه زیر […]

مستحق للغیر برآمدن مبیع و مطالبه خسارات آن دارای چه شرایطی است؟

بدون دسته بندی

مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیع منظور از «غرامات» همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت […]

انتشار تصاویر مبتذل در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک

بدون دسته بندی دعاوی کیفری

انتشار تصاویر مبتذل ،قانوناً جرم تلقی می شود.اما تشخیص مسائل موضوعی با دادگاه است.در این باره دادنامه ای صادر گزدیده که در زیر درج می گردد: صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸ رای بدوی […]