نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان نظری ارشادی و نه الزامی در مباحث مورد اختلافی مانند شمول مرور زمان بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بخصوص قلع و قمع و اینکه آیا با وجود رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ ، این جرم مستمر است یا آنی و اینکه مصادیق جرم کدامند و سایر سوالات پرتکرار، می تواند راهگشای قضات و وکلای دادگستری باشد به طور خلاصه هنوز در مورد آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی اختلاف نظر است و در مرحله بعد به فرض شمول مرور زمان بر این جرم اینکه آیا مرور زمان باعث منتفی شدن قلع و قمع می گردد یا خیر نیز نظرات متفاوتی صادر گردیده است که موجب تشویش قضایی گردیده است.

در زیر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص که آیا مرور زمان باعث منتفی شدن قلع و قمع و تخریب می گردد یا خیر، درج می گردد.

نظریه مشورتی در مورد اثر مرور زمان در تغییر کاربری

شماره نظریه:۱۷۰۷/۱۴۰۰/۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۷۰۷ ک

تاریخ نظریه : ۲۱/۱۲/۱۴۰۰

«هر چند صدور حکم بر قلع و قمع بنای غیر مجاز در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و باغ‌ها در صورت احراز وقوع بزه، تکلیف قانونی دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه موصوف است و تقدیم دادخواست منتفی است؛ با این حال طبق ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ این قانون محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» نیز منتفی است.»

ارتباط با وکیل امور ملکی و تغییر کاربری

برای اعطای وکالت به وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دفاع از حقوق خود در قبال شکایت کیفری جهاد،اعتراض به تخریب علی الراس و بدون حکم دادگاه و نیز شکایت از جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری راجع به مسائلی مانند رای منفی کمیسیون تغییر کاربری  (مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس حاصل فرمایید.

ارسال پاسخ

*