نمونه دادنامه در خصوص ابطال رای داور مرضی الطرفین

دعاوی حقوقی

ابطال رای داور مرضی الطرفین ارتباط ویژه ای با وظایف داور مرضی الطرفین دارد. داوریا داوران مرضی الطرفین یا هیات داوری در جایگاه دادگاه قرار می گیرند.بنابراین اصولاً الزامات رسیدگی قضایی در رسیدگی داوری نیز حاکم است. عمده فلسفه وجودی دادگاه ها صدور حکم در خصوص اختلاف واقعه و یا فصل خصومت است.در ماده ۳ […]

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در دادخواست ابطال سند رسمی چه اشخاصی هستند؟ در دعوای ابطال سند رسمی اعم از اینکه مورد دعوی ابطال سند قطعی غیرمنقول تنظیمی در دفترخانه (بنچاق) باشد یا سند مالکیت ثبتی،تعیین خواندگان دعوی ابطال سند رسمی اهمیت زیادی دارد. در واقع در مواردی خواهان مدعی است که فروشنده ای که […]

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ دو نمونه دادنامه زیر مفاداً گویای متن دو نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی هستند. سوال و محور بحث از این قرار است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ […]

ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست؟

دعاوی حقوقی

ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین از این جهت که آیا تصمیم دادگاه در قبول یا رد اعتراض به مستثنیات دین ،تصمیمی با ماهیت اداری محسوب می شود یا قضایی،چیست؟ پاسخ به این سوال که ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست،دارای آثار حقوقی است. اگر چنین تصمیمی ،قضایی […]

شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب|رای دادگاه

دعاوی حقوقی

شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بابت تاخیر تحویل خودرو و نیز شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب از جمله مهم ترین شکایات علیه این شرکت معروف خودروسازی در ایران هستند. در مورد شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بایستی گفت چون خودرو پیش خرید شده یا خرید فوری […]

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی چه اشخاصی هستند؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی موضوعی است که در موقع تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی یا دادخواست ابطال سند رسمی رهنی ممکن است برای وکیل یا شخص تنظیم کننده دادخواست مطرح گردد. این موضوع را می توان یکی از مباحث راجع به شرایط ابطال سند رسمی خواه سند رسمی انتقالی یا رهنی تلقی نمود. […]

رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی موضوعی است که در مورد آن بعضاً نظرات قضایی متفاوتی صادر می گردد. منشا اختلاف معمولاً از این قرار است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری می نماید و در وضعی که سند انتقال ملک به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی […]

نمونه رای در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی و رای دادگاه درباره ارتباط مستند وکالت با عقد وکالت را از دیدگاه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در زیر ملاحظه نمایید. شایان ذکر است استدلال مشابهی با آنچه در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی ذیلا ذکر گردیده است،در خصوص معاملات مطرح گردیده و در دادگاه تجدیدنظر […]

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه و تاثیر عدم مطالبه مهریه از ناحیه زوجه

دعاوی حقوقی

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه ذیل الذکر در مورد دعوایی صادر شده که طی آن زوج دادخواست طلاق و تقسیط مهریه را مطرح نموده است و زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح ننموده است. بدون شک تبدیل شدن تئوری مندرج در دادنامه زیر به رویه غالب در دادگاه های خانواده ،اثرات غیر قابل […]

وکیل دیوان عدالت اداری کرمان و خدمات حقوقی او

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

وکیل دیوان عدالت اداری کرمان / در صورتی که با جستجوی عباراتی مانند وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری کرمان،وکیل دعاوی شهرداری در کرمان،وکیل شهرداری کرمان و سایر شهرهای استان کرمان از جمله سیرجان،رفسنجان،بافت،کهنوج،جیرفت،بم،شهربابک،ماهان،زرند،انار،بردسیر،راور،کوهبنان،فهرج،عنبرآباد،ریگان و .. به این مطلب حقوقی دسترسی پیدا کرده اید،بایستی برای آگاهی و شرح مفهوم این عبارت یادآور شویم که منظور […]