نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری که در زیر ملاحظه می نمایید در مورد پرونده ای است که با وکالت وکیل دادگستری مقدمات آن انجام گردیده است.

بنابراین وقتی در مقام تنظیم اظهارنامه ملک مورد اجاره هستید و وکیلی برای انجام این مساله حقوقی استخدام ننموده اید،اظهارات را از قول خود و اصالتاً بیان نمایید.

ملک استیجاری ممکن است مغازه،آپارتمان،خانه ،سوله،ویلا،باغچه،زمین کشاورزی ،انبار و…باشد.در همه این موارد نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری قابل استفاده است.

با این حال در مورد آن دسته از املاک تجاری که دارای حق کسب و پیشه هستند،مراعات مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ضروری است.

مزیت تخلیه مورد اجاره به استناد قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ اجرای فوری مورد اجاره است که البته در رویه بعضاً به مستاجر مهلت متعارفی برای تخلیه اعطا می گردد.

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری به قرار زیر است:

اظهارکننده: آقای… با وکالت مسعود فریدنی

مخاطب: آقای … به نشانی تهران،بلوار آفریقا،خیابان …

موضوع: اخطار قانونی جهت تحلیه فوری ملک استیجاری

شرح: مخاطب محترم به وکالت از آقای …به عرض می رساند مدت مورد توافق قرارداد اجاره شماره … مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ در تاریخ ۲۱/۳/۹۷ منقضی گردیده و جنابعالی اقدامی برای تخلیه ملک معمول نداشته اید.

با شماره تلفن های اعلامی در اجاره نامه چندین بار تماس گرفته شد که پاسخی داده نشد.با عنایت به این مراتب و چون مستاجر به محض انقضای مدت اجاره،مکلف به تخلیه ملک می باشد و بقای تصرفات بدون رضای مالک،شرعاً و قانوناً جایز نیست ؛لذا در اجرای ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین وسیله رسماً به جنابعالی اعلام می گردد که ملک مورد اجاره را تخلیه و اموال امانی را که موکل به شما تحویل داده اند،مسترد دارید.

بدیهی است نتیجه عدم اقدام شما ،تخلیه قهری و فوری ملک از طریق مامورین کلانتری و مطالبه اجرت المثل ملک از تاریخ ۲۱/۳/۹۷ لغایت زمان اجرای حکم تخلیه خواهد بود.

بیشتر بدانید: نمونه اظهارنامه جهت فسخ قرارداد

این مطلب با موضوع نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*