نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی که در زیر درج می گردد، متعاقب وقوع تصادف بیت موکله با یک دستگاه موتورسیکلت بوده که بعد از وقوع سانحه، متواری شده و شناسایی وی نیز میسر نبوده است.

در مورد مسوولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در قبال پرداخت خسارت های جانی برخی زیان دیدگان می بایست به دو استناد قانونی و قضایی توجه کرد.

ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲که مقرر می دارد:

به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.

تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ که اعلام داشته است:

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث  مصوب ۱۳۸۷,۴,۱۶ ، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است ؛ بنابراین درصورت امنتاع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد . بدیهی است درصورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که باین نظر انطباف دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر همین اساس در قست انتهایی  لايحه ابرازی به دادسرای ناحیه ۴ تهران چنین مرقوم گردید :

…استدعا دارم بر اساس مدارک و سوابق موجود و نظریه پزشکی قانونی دوم که اصل آن موجود و قابل ارائه است مجدداً نسبت به شکایت موکل و پیگیری موضوع و نهایتاً مکاتبه با صندوق تامین خسارتهای بدنی به جهت ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه برای گرفتن دیه و خسارات در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۵و رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۹۳ دستورات و همکاری لازم مبذول فرمایید.

در نهایت بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رای زیر به نفع موکله صادر گردید :

نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

پرونده کلاسه …شعبه ۱۰۷۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران.شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۲۱۶۶۱۰۱۴۴۲

شاکی: خانم….فرزند…با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی…

متمه:صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی تهران،خیابان شهید بهشتی،خیابان احمد قصیر،کوچه مقدس ۴ شماره ۱۱

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی

بسمه تعالی/ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید:

رای دادگاه

در خصوص موضوع شکایت خانم …فرزند…(با وکالت آقای مسعود فریدنی)مبنی بر وقوع تصادف در هفتم خرداد نود و پنج می باشد و در شرح شکایت خود اظهار داشته که در تاریخ یاد شده در آدرس تکاوران شمالی بین سی متری اول و دوم،هنگام عبور از عرض خیابان به عنوان عابر پیاده به یک دستگاه موتورسیکلت تصادف که راننده مقصر متواری شده است.بوسیله عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده و مورد مداوا قرار گرفته،گواهی پزشکی قانونی میزان صدمات وارده را از پزشکی قانونی اخذ کرده ،تحقیقات لازم جهت شناسایی و دستگیری راننده متواری توسط نیروی انتظامی و دادسرا صورت گرفته لیکن منتهی به شناسایی وی نشده است نظریه و کروکی فرضی کارشناس نیز حکایت از تقصیر راننده متواری دارد لذا دادگاه ادعای وی را مقرون بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۷۰۹ و ۷۱۴ و ۵۶۹ کتاب دیات ق.م.ا و ماده ۲۱ ق.بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ حکم به محکومیت صندوق تامین خسارت بدنی به پرداخت دیات ،که این دیات عبارتند از سه فقره و نیز دو فقره دیگر از چهار پنجم یک پنجم از یک دوم دیه کامل جهت پنج فقره شکستگی در استخوانهای نازک نی و درشت نی ساق راست –سه ناحیه مجزا در نازک نی و دو ناحیه مجزا در استخوان درشت نی که جملگی بهبودی مطلوب بدون عیب و نقص داشته اند و دو درصد دیه کامل به عنوان ارش آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی ها جملگی در حق خانم …صادر و اعلام می گردد.

این حکم حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه کیفری دو تهران-حلال خور

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه پرداخت دیه از بیت المال 

البته صندوق تامین خسارتهای بدنی به این رای معترض نشد و درنتیجه رای قطعی و دیه مورد حکم از صندوق مذکور وصول شد.

این مطلب با موضوع نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*