آیا در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد، تقسیط مهریه ممکن است؟

دعاوی حقوقی قوانین و مقررات

درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند. مقاله مرتبط : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه  درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ […]

وصول مبالغی با عنوان« عوارض بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»توسط شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی قوانین و مقررات

شهرداری اردبیل در اجرای مصوبه شورای اسلامی آن شهر،مبالغی را تحت عنوان«بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»از شهروندان مطالبه نموده ولی سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت نموده که ذیلاً گردشکار کامل و رای هیأت،درج می گردد: شماره دادنامه: ۴۴۶ تاريخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۱ مرجع […]

دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها قوانین و مقررات

شورای اسلامی شهر باقر شهر از توابع استان تهران،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حوزه شهرداری باقرشهر،نموده است که این مصوبه مورد اعتراض و شکایت مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیأت مذکور به شرح گردشکار […]

مبنای قانونی دعوی اجرت المثل قبل از وقوع طلاق چیست؟

دعاوی حقوقی قوانین و مقررات

مطالبه اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در منزل شوهر،از جمله دعاوی است که طی سالهای اخیر در اختلافات خانوادگی،به عنوان یکی از اهرمهای قانونی فشار بر مردان،مورد استفاده قرار می گیرد.این ادعا قبل از طلاق،مستند است به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام،بیانگر عدم […]

آیا شکایت از ورثه برای اجرای وصیت پس از تقسیم ماترک و ثبت ملک به نام ورثه،امکانپذیر است؟

اخبار دعاوی حقوقی قوانین و مقررات

شکایت از ورثه یا از ناحیه ورثه مطرح می گردد و یا از ناحیه طلبکاران و دیگر اشخاص ذینفع مانند کسانی که متوفی به نفع آنان وصیت نموده است. اخیراً دادنامه ابطالی به شماره۲۱-۱۳۹۶/۳/۹توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که مرتبط با رفع محدودیت اقامه دعوی از ناحیه موصی له می باشد. گردشکار […]

تشریفات قانونی افراز املاک مشاع و اثر قابل افراز نبودن ملک در نحوه تقسیم

اخبار دعاوی ملکی قوانین و مقررات

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است دارای مراحلی است که عدم رعایت آنها و رجوع مستقیم به د ادگاه،علی الاصول موجب سرگردانی متقاضی تقسیم می گردد. اداره حقوقی قوه قضاییه برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰بدین موضوع پرداخته است. شرح استعلام و پاسخ اداره،به قرار زیر است: 《 چنانچه امکان […]

آیا توقیف املاک دارای سابقه ثبتی در قبال مطالبات محکوم له،امکان پذیر است؟

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

توقیف املاکی که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک محل،به ثبت رسیده اند ولی با اسناد عادی مانند مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاههای املاک،به غیر منتقل شده اند از جهت اینکه چه کسی محکوم علیه است(مالک رسمی یا منتقل الیه با سند عادی)ممکن است حالتهای مختلفی داشته باشد. یکی از فروض این […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی مدنی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، صادر گردید. مقدمه […]

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵

اخبار دعاوی کیفری دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵به نسبت قانون سال ۸۷ به نحو قابل توجهی موارد و میزان مسوولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکتهای بیمه را در قبال زیانهای وارده به متضررین حوتدث رانندگی افزایش داده است.ذیلاً متن قانون مذکور را درج می کنیم. بخش […]

قانون زمین شهری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی مدنی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

قانون زمین شهری ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین […]