مقید بودن مهلت اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات

در قانون جدید دیوان عدالت اداری که با عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،تصویب گردیده است؛بر خلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵؛اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،هیأتهای تخلفات اداری،کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و کمیسیونهای مشابه؛مقید به مهلت می باشد.لذا فرد معترض بایستی ظرف […]

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

《 ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به عدم تعقیب عملیات اجرایی ظرف ۵ سال از ناحیه محکومّ له در صورتی است که عدم تعقیب مستند به فعل محکومّ له باشد و کوتاهی ماُمور اجراء شامل آن نمی شود.》 سئوال : چنانچه محکومّ له ، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکومّ […]

ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج- شکایت از کمیسیون ماده پنج- نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده پنج

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که در عرف حقوقی از آن به عنوان «کمیسیون طرح تفصیلی»نیز یاد می شود دارای وظایف و اختیارات مشخصی است . تعیین و تغییر کاربریها با لحاظ رعایت اصول و ضوابط فنی در محدوده طرحهای شهری،عمده ترین کارکرد کمیسیون مذکور است.   با این حال […]

عوارض تغییر کاربری:رأي شماره ۱۱۲۱ ديوان عدالت اداري

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تغییر کاربری ،شهرداری که توسط  شوراها،وضع و از سوی شهرداریها اخذ می گردد موجب اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مبنای وصول این نوع از عوارض یعنی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گردیده است. دادنامه زیر در مورد عوارض شهرداری همدان است که در زیر درج می گردد: رأي شماره ۱۱۲۱ هيأت عمومي ديوان […]