وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان غربی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه یا عباراتی چون وکیل شهرداری ارومیه ،وکیل دیوان عدالت اداری در ارومیه ،وکیل با تجربه شکایت از شهرداری های خوی،تقده،بوکان،ماکو،اشنویه،میاندو آب،مهاباد،بازرگان،شاهین دژ،تکاب،سلماس و پیرانشهر مورد جستجوی کاربرانی است که برای شکایت از شهرداری های پیش گفته نیاز به خدمات تخصصی وکلای با تجربه و ماهر دیوان عدالت اداری و امور شهرداری ها دارند.

توضیحی بر عنوان وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه

وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه یا وکیل تخصصی شهرداری خوی و تکاب عنوانی نیست که جهت آن پروانه وکالت ویژه ای در امور شهرداری و پرونده های دیوان عدالت اداری مطرح شده باشد.

متاسفانه وکالت دعاوی در ایران تخصصی نیست و از این رو بیشتر تکیه مفهومی عبارت وکیل شهرداری ارومیه یا وکیل شکایت از شهرداری ارومیه بر تجربه و دانش وکلای امور و دعاوی شهرداری است.

خدمات وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه

وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه غالباً در دو مرجع زیر ارائه خدمت می نماید:

وکالت وکیل شهرداری ارومیه در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع رسمی شکایت از شهرداری ارومیه و سایر شهرداری های این استان مانند شهرداری ماکو ،شهرداری تکاب و شهرداری خوی است.

برخی دعاوی شهرداری یا مستقیماً به شهرداری مربوط می شود و یا ارتباط موضوعی و یا سازمانی غیرمستقیم با این سازمان عمومی مهم شهری دارند.

از جمله شکایاتی که علیه شهرداری های استان آذربایجان غربی در دیوان عدالت اداری مطرح می شوند موارد زیر را می توان نام برد:

۱-شکایت وکیل دعاوی شهرداری علیه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه ،مهاباد و سایر شهرداری های استان

۲-اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در مورد عوارض شهرداری

۳-شکایت از رای کمیسیون باغات شهرداری ارومیه در دیوان عدالت اداری

۴-طرح دادخواست ابطال اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۵(بند۲۰)راجع به مشاغل مزاحم،آلاینده و خطرناک شهرداری ارومیه

۵-طرح دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه یا سایر شهرهای تابعه استان ارومیه

۶-شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی ارومیه

۷-اعتراض به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر ارومیه یا هر مصوبه دیگر

۸-اقامه دعوی علیه شهرداری ارومیه و زمین شهری بابت تملکات غیرقانونی

۹-شکایت از شهرداری های استان همدان بابت عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی شهری

۱۰-گرفتن حکم احراز وقوع تخلف شهرداری ارومیه از دیوان عدالت اداری

بیشتر بدانید: توضیحی بر دعوی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

۱۱-شکایت از شهرداری ارومیه بابت خودداری از صدور پروانه بدون دلیل قانونی و نیز ابطال پروانه ساختمان

۱۲-ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری ارومیه در دیوان عدالت اداری

خدمات وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه در دادگاه های عمومی

برخی دعاوی علیه شهرداری ارومیه باید در دادگاه همدان مطرح گردد و ارتباطی با دیوان عدالت اداری ندارند. ازجمله:

۱-مطالبه خسارت از شهرداری ارومیه یا بوکان و میاندوآب بعد از گرفتن حکم احراز وقوع تخلف از دیوان عدالت اداری

۲-مطالبه قیمت روز اراضی و املاک تصرفی از شهرداری ارومیه

۳-الزام شهرداری به اجرای تعهدات قراردادی

۴-دادخواست خلع ید یا رفع تصرف از شهرداری

در پایان لازم به ذکر است که هر چند این دفتر در تهران مستقر است ولی با توجه به اینکه عمده دعاوی علیه شهرداری ارومیه یا شهرداری های خوی و ماکو و تکاب در دیوان عدالت اداری طرح می گردد و اینکه مرکز دیوان عدالت اداری در تهران است،اساساً وکلای با تجربه امور شهرداری در تهران امکان پیگیری بهتری نسبت به وکلای شاغل در شهرستان ها جهت چنین دعاوی دارند.

این مطلب با عنوان وکیل شهرداری ارومیه و توضیحی بر عنوان و خدمات وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری ارومیه تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی : وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*