تفکیک و افراز اراضی در شهرها بر عهده چه نهادی است؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

تفکیک و افراز اراضی در شهرها و روش تفکیک و افراز با توجه به اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مستلزم واگذاری از ملک یا قسمتی از بهای آن به شهرداری است.

بیشتر بدانید: سهم شهرداری از تفکیک اراضی شهری چقدر است؟

با این حال بهره مندی شهرداری از فرآیند تفکیک و افراز اراضی در شهرها نباید موجب القاء این فکر گردد که مسئولیت تفکیک و افراز اراضی در شهرها با شهرداری است.

شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری در این باره رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

خلاصه رای: طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷  شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰

رای دیوان در مورد تفکیک و افراز اراضی در شهرها

در خصوص شکایت (م.ف.) از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‏ای انجام دهد که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد، بنابراین شهرداری (خوانده دعوی) صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته، به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی‏باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی، هر چند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری، حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش‏بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار می‌‏باشد و لذا چون این امر صورت نگرفته، در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نبوده و الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۹ مبنی بر ورود شکایت، مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر

منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: وکیل شهرداری تهران

این مطلب در ارتباط با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری،روش تفکیک زمین و بالاخره تعیین نهاد مسئول در تفکیک و افراز اراضی در شهرها تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*