وکیل متخصص امور شهرداری همدان

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

وکیل متخصص امور شهرداری همدان یا عباراتی چون وکیل شهرداری همدان ،وکیل دیوان عدالت اداری همدان،وکیل با تجربه شکایت از شهرداری های همدان،ملایر،نهاوند،کبودرآهنگ،رزن،تویسرکان،فامنین و اسدآباد مورد جستجوی کاربرانی است که برای شکایت از شهرداری های پیش گفته نیاز به خدمات تخصصی وکلای با تجربه و ماهر دیوان عدالت اداری و امور شهرداری ها دارند.

توضیحی بر عنوان وکیل متخصص امور شهرداری همدان

وکیل متخصص امور شهرداری همدان یا وکیل تخصصی شهرداری ملایر و رزن عنوانی نیست که جهت آن پروانه وکالت ویژه ای در امور شهرداری و پرونده های دیوان عدالت اداری مطرح شده باشد.

متاسفانه وکالت دعاوی در ایران تخصصی نیست و از این رو بیشتر تکیه مفهومی عبارت وکیل شهرداری همدان یا وکیل شکایت از شهرداری همدان بر تجربه و دانش وکلای امور و دعاوی شهرداری است.

خدمات وکیل متخصص امور شهرداری همدان

وکیل متخصص امور شهرداری همدان غالباً در دو مرجع زیر ارائه خدمت می نماید:

وکالت وکیل شهرداری همدان در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع رسمی شکایت از شهرداری همدان و سایر شهرداری های این استان مانند شهرداری تویسرکان ،شهرداری رزن و شهرداری ملایر است.

برخی دعاوی شهرداری یا مستقیماً به شهرداری مربوط می شود و یا ارتباط موضوعی و یا سازمانی غیرمستقیم با این سازمان عمومی مهم شهری دارند.

از جمله شکایاتی که علیه شهرداری های استان همدان در دیوان عدالت اداری مطرح می شوند موارد زیر را می توان نام برد:

۱-شکایت وکیل دعاوی شهرداری علیه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان ،ملایر و سایر شهرداری های استان

۲-اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در مورد عوارض شهرداری

۳-شکایت از رای کمیسیون باغات شهرداری همدان در دیوان عدالت اداری

۴-طرح دادخواست ابطال اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۵(بند۲۰)راجع به مشاغل مزاحم،آلاینده و خطرناک شهرداری همدان

۵-طرح دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر همدان یا سایر شهرهای تابعه استان همدان

۶-شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی همدان

۷-اعتراض به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر همدان یا هر مصوبه دیگر

۸-اقامه دعوی علیه شهرداری همدان و زمین شهری بابت تملکات غیرقانونی

۹-شکایت از شهرداری های استان همدان بابت عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی شهری

بیشتر بدانید: قوانین و مقررات تفکیک اراضی در شهرها چیست؟

۱۰-گرفتن حکم احراز وقوع تخلف شهرداری همدان از دیوان عدالت اداری

۱۱-شکایت از شهرداری همدان بابت خودداری از صدور پروانه بدون دلیل قانونی و نیز ابطال پروانه ساختمان

۱۲-ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری همدان در دیوان عدالت اداری

خدمات وکیل متخصص امور شهرداری همدان در دادگاه های عمومی

برخی دعاوی علیه شهرداری همدان باید در دادگاه همدان مطرح گردد و ارتباطی با دیوان عدالت اداری ندارند. ازجمله:

۱-مطالبه خسارت از شهرداری همدان یا نهاوند و کبودرآهنگ بعد از گرفتن حکم احراز وقوع تخلف از دیوان عدالت اداری

۲-مطالبه قیمت روز اراضی و املاک تصرفی از شهرداری همدان

۳-الزام شهرداری به اجرای تعهدات قراردادی

۴-دادخواست خلع ید یا رفع تصرف از شهرداری

در پایان لازم به ذکر است که هر چند این دفتر در تهران مستقر است ولی با توجه به اینکه عمده دعاوی علیه شهرداری همدان یا شهرداری های ملایر و نهاوند و رزن در دیوان عدالت اداری طرح می گردد و اینکه مرکز دیوان عدالت اداری در تهران است،اساساً وکلای با تجربه امور شهرداری در تهران امکان پیگیری بهتری نسبت به وکلای شاغل در شهرستان ها جهت چنین دعاوی دارند.

این مطلب با عنوان وکیل شهرداری همدان و توضیحی بر عنوان و خدمات وکیل متخصص امور شهرداری همدان تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی : وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*