مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران  و نیز شکایت از شهرداری تهران راجع به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی این شهر،ممکن است موضوع سوال برخی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرداری تهران باشد.

طبیعتاً وقتی شخص از مفاد طرح تفصیلی شهرداری تهران یا هر شهر دیگری شکایت داشته باشد،در اولین گام،جویای مرجع رسیدگی به شکایت می شود.

ضمن پاسخ به این سوال،تلاش نموده ایم تا جوانب حقوقی موضوع مانند اینکه اساساً طرح تفصیلی چه طرحی است و مرجع تصویب آن چیست؟ و مهم ترین شکایات مربوط به طرح های تفصیلی شهرها را بیان نماییم.

راجع به تعریف طرح تفصیلی و مرجع تصویب کننده آن قبلاً طی مقاله ای به موضوع پرداخته ایم.لذا از تکرار مطالب خودداری می نماییم.

مقاله مرتبط مورد نظر: مرجع تصویب طرح تفصیلی شهرها چیست؟

جهت آگاهی متذکر می گردد بر اساس بند سه از ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب سال ۱۳۵۳ :

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

از دقت در این تعریف کارکرد و محدوده قاعده گذاری هر طرح تفصیلی از جمله طرح تفصیلی شهرداری تهران روشن می گردد.

سوالات مربوط به این مقاله:

۱-مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران چیست و محل آن کجاست؟

طرح تفصیلی تهران یا هر شهر بزرگ یا کوچک دیگری مانند تبریز ، اصفهان ، شهریار و…توسط کمیسیون ماده ۵ تصویب می گردد.

در این باره باید دانست که مرجع شکایت از کمیسیون های اداری و دولتی مانند کمیسیون ماده ۵ یا همان کمیسیون طرح تفصیلی ، دیوان عدالت اداری است.

برای شکایت از طرح تفصیلی شهرداری تهران یا هر طرح تفصیلی ای در هر نقطه از ایران ،مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

ثبت شکایت در دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری و نیز اخیراً در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میسر است.

با این حال محل رسیدگی و محل اسقرار شعب دیوان عدالت اداری در تهران می باشد.

جهت اطلاع: آدرس و تلفن دیوان عدالت اداری در تهران

۲- آیا لزوماً مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران ،هیات عمومی است؟

باید دانست رسیدگی به مصوبات عمومی و فراگیر کمیسیون ماده ۵ و آنچه که در طرح تفصیلی تهران یا هر شهر دیگری دارای جنبه عمومی است ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

پس شکایت از آن قسمت از طرح های تفصیلی یا هر مصوبه دیگر کمیسیون ماده ۵ که جنبه کلی و عمومی در شهر دارد یا حداقل دسته غیرمحصوری از مالکین را در بر می گیرد،هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

برای نمونه در قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان به موضوع منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی در قبال واگذاری قسمتی از ملک تصریح شده بود.

این مساله ،تکلیفی کلی برای مالکان اراضی محدوده مورد نظر قرار داده بود،بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود.که با وکالت نگارنده ( مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری )مطرح و منتهی به ابطال مصوبه مورد نظر گردید.

مطلب مرتبط: نمونه ابطال طرح تفصیلی شهرداری گلستان با وکالت مسعود فریدنی

هر چند معمولاً مفاد طرح تفصیلی تهران یا هر شهر دیگری به صورت فراگیر و کلی است. با این حال چنانچه قسمتی از طرح تفصیلی یا هر تغییرات بعدی که در طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده پنج انجام می پذیرد دارای موضوع محصور و معینی باشد،رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

پس برای ابطال مصوبات کلی و قواعد فراگیر طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ باید دانست، مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران یا هر شهر دیگری در این فرض هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

اما اگر مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا قسمتی از طرح تفصیلی مثلاً ناظر بر ایجاد محدودیت یا تکلیف غیرقانونی بر عهده یک مالک گردد، در این فرض مرجع رسیدگی به شکایت از طرح های تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،شعب دیوان عدالت اداری است.

در پایان متذکر می گردد که عمده شکایات از طرح های تفصیلی شهرها و کمیسیون های ماده ۵ که در هر استان تشکیل می شود،راجع است به الزام مالکین به پرداخت قسمتی از بهای ملک یا عین آن در قبال تفکیک،تغییر کاربری ،صدور پروانه ساختمان یا ایجاد سایر محدودیت هایی که در مسیر اعمال حقوق مالکانه اشخاص مانع ایجاد می نماید.

بدون شک بخت پیروزی حقوقی در چنین دعاوی تخصصی ای در فرض بهره گیری از وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری بیشتر است.

در پایان متذکر می گردد: چنانچه در پی ملاقات با وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده ۵ ،ابطال طرح تفصیلی ،شکایت از شهرداری برای جواز ساخت و سایر شکایات علیه شهرداری ،شورای شهر ،کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستید، با ما تماس بگیرید.

این مطلب با موضوع مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی تهران و مصوبات کمیسیون ماده ۵ توسط مسعود فریدنی ( وکیل باتجربه در دیوان عدالت اداری ) نوشته شده است.

مسعود فریدنی

وکیل دعاوی شهرداری در تهران

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

 

 

ارسال پاسخ

*