درباره کمیسیون باغات شهرداری و اعتراض به رأی کمیسیون باغات

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون باغات شهرداری از جمله کمیسیون های شهرداری است که یکی از وظایف مهم آن تشخیص باغات و اعلام نظر در مورد باغ بودن یا نبودن ملک مورد تقاضا است.

البته جمع بستن کلمه باغ که کلمه ای فارسی است با علامت جمع عربی درست به نظر نمی رسد.

باید دانست شهرداری به عنوان سازمان متولی نظارت بر محدوده و حریم شهر وظایف مهمی در قبال باغ های شهری دارد.

متأسفانه از بین بردن باغ ها به جهت ارزش افزوده ناشی از تبدیل آنها به ملک مسکونی یا به عبارت بهتر تغییر کاربری از باغ به زمین مسکونی رو به فزونی است.

به گفته وکیل دعاوی شهرداری(مسعود فریدنی) توضیحات در مورد کمیسیون باغات یا کمیسیون موسوم به کمیسیون ماده ۷ را می توان به شرح زیر ارائه داد:

مستند قانونی تشکیل کمیسیون باغات

در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ آمده است (( به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می شوند، در محدوده و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرداری، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.))

پس مشخص است غیر از محل هایی که در مورد باغ بودن آنها، شبهه ای نیست باغ بودن برخی اراضی ممکن است مورد تردید باشد.

وظایف شورای شهر در مورد کمیسیون باغات شهرداری

علیرغم تصریح ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز بر ملاک بودن تشخیص شورای اسلامی شهر در مورد باغ بودن ملک، تبصره ۳ از ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز مقرر می دارد:

جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذی نفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند ((د)) ماده یک آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید.

و نظرکمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد به ذی نفع ابلاغ کند.

در صورتی که ذی نفع دو ماه پس از اخذ ابلاغ شهرداری به نظر کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد.

شهرداری آن را به شورای شهر ارسال خواهد داشت.نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است.

در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذی نفع پس از دو ماه به نظریه کمیسیون مزبور اعتراض نماید، مصوبه کمیسیون به عنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.

با این ترتیب می توان گفت شورای اسلامی شهر در واقع مرجع رسیدگی به اعتراض ذی نفع به نظریه کمیسیون باغات یا کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز می باشد.

سوأل بعدی این است که کمیسیون ماده ۷ یا کمیسیون باغات چه ترکیبی دارد و دارای چه وظایفی است؟

اعضای کمیسیون باغات (کمیسیون ماده ۷ )، و وظایف کمیسیون

در این باره ماده ۷ آیین نامه قانون پیش گفته تصریح داشته است:

(( به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:

الف) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاونت خدمات شهری شهرداری

ج) مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز درشهرسازی مشمول فضای سبز شهرداری

 معیارهای تشخیص باغ توسط کمیسیون باغات و شورای شهر چیست؟

با توجه به بند ((د)) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، چنانچه محلی یکی از مشخصه های زیر را داشته باشد باغ محسوب می گردد.

۱- داشتن حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت در صورت وجود بنا ومستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده (۱۶)متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت ودر صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست وپنج(۲۵)متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد.قطع وامحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند )نخواهد بود.

۲- دارا بودن سند مالکیت ویا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ،باغچه،زمین منجر وباغ عمارت.

۳-دارا بودن سابقه برای دایر باغ ،دایر باغچه ،دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری

۴- محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

۵- محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی باغ شناخته می شوند.

مطلب بالا توسط وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری ( مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) با محوریت مسائل و موضوعاتی مانند نحوه تشخیص باغ در شهرها، مرجع تشخیص باغ، اعتراض به رأی کمیسیون باغات و کمیسیون باغات شهرداری و مستند قانونی آن تنظیم گردیده است.

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطالب مرتبط:

۱- بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

۲- نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

ارسال پاسخ

*