نمونه شکوائیه کیفری فروش مال غیر ، انتقال ملک غیر ، اجاره مال غیر و فروش خودرو غیر

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه شکوائیه کیفری فروش مال غیر و یا متن شکایت نامه فروش مال غیر بسته به اینکه پرونده مربوط به فروش مال غیر یا به تعبیر بهتر پرونده مربوط به جرم انتقال مال غیر راجع به فروش ملک غیر یا مثلاً خودرو غیر باشد و یا اینکه بحث انتقال غیر قانونی منافع مال غیر مطرح باشد ، متفاوت می باشد.

در زیر بر اساس شرایط بالا ، نمونه هایی از شکوائیه های کیفری راجع به فروش ملک غیر ، انتقال منافع مال غیر و فروش خودرو غیر را مطرح می نمائیم :

مقاله مرتبط : درباره جرم فروش مال غیر و مجازات فروش مال غیر

۱- نمونه شکوائیه کیفری فروش مال غیر ( انتقال ملک غیر )

شاکی : مشخصات فردی که ملک او بدون اجازه فروخته شده است

متشاکی : مشخصات فروشنده ملک غیر

عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر )

دلایل شکایت : مبایعه نامه عادی مورخ … ، استماع شهادت شهود و درخواست استعلام وضعیت ثبتی

محل وقوع جرم : تهران

شرح شکایت:             سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب            در مورخ           و بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ           یکواحد آپارتمان/ یک قطعه زمین/یکباب منزل مسکونی / یکباب سوله/ یکباب مغازه از متشاکی خریداری و مبلغ                  ریال را طبق مندرجات روی و ظهر مبایعه نامه به ایشان پرداخته ام.

به فاصله کمی از تحویل گرفتن ملک ، شخص ثالثی به نام آقای/ خانم … با مراجعه به محل و اظهار تعجب از تصرفات بنده و پس از اینکه مبایعه نامه مستند دعوی را به رویت و می رساندم و البته با ارائه سند مالکیت رسمی ملک مورد دعوی که دارای پلاک ثبتی       فرعی از        اصلی       بخش        ثبتی تهران می باشد ، مدعی مالکیت ملک گردیده اند.

مشارالیه همچنین هر گونه انتقال ملک به متشاکی را منکر و اساساً معامله انجام شده را بین بنده و متشکی عنه را قبول ندارند.

متاسفانه بر اساس اسنادی که در اختیار مالک اصلی است متشاکی هیچ مالکیتی بر ملک مورد معامله نداشته و ندارد.

با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متأسفانه اکنون کاشف به عمل آمده که متشاکی مبادرت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شده است و از طرفی متواری گردیده است؛

 النهایه مستنداً به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، رسیدگی ،تعقیب و مجازات متشاکی را خواستارم.

استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق بنده و در ازای مبلغ           ریال ( ثمن معامله ) که به ایشان پرداخته ام یکدستگاه ، خودرو سواری           به شماره انتقالی           که به نام ایشان می باشد ، با صدور و قرار تأمین خواسته توفیق گردد.

۲- نمونه شکایت فروش مال غیر ( فروش مال غیر خودرو )

این شکایت از جانب مالک قانونی مطرح می گردد.

شاکی : مشخصات مالک خودرو

متشاکیان : مشخصات ۱- فروشنده خودوری غیر و ۲- انتقای گیرنده(البته در صورت اطلاع از نداشتن مالکیت فروشنده)

عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر ) فروش خودرو

دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی فروشنده ، اسناد مالکیت خودرو و کارت ماشین

محل وقوع جرم : تهران

شرح شکایت        سرپرست محترم دادسرای ناحیه      تهران

با سلام و تحت احتراماً اینجانب           به عنوان شاکی به عرض می رساند ، متأسفانه متشاکی محترم یعنی آقای/ خانم       بدون مجوز قانونی و بدون تحصیل اذن بنده ، با معرفی خود به عنوان مالک خودروی سواری                 به شماره انتظامی  که اسناد مالکیت آن را تقدیم می دارم خودرو بنده را به مبلغ                      ریال به متشاکی ردیف دوم فروخته است و با توجه به اینکه فروش مال غیر بدون رضای مالک نه تنها ممنوع بلکه به استناد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر واجد وصف مجرمانه می باشد و از طرفی خریدار نیز بدون آنکه هیچ سند یا مدرکی در مورد خودرو از ناحیه فروشنده        ( متشاکی ردیف اول ) ارائه شده باشد ، مبادرت به خرید با قیمت نازل نموده است النهایه به استناد قانون مذکور اولاً به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، توقیف خودرو و سپس رسیدگی به موضوع و تعقیب و مجازات متشاکیان را استدعا دارم.

۲- نمونه شکایت کیفری راجع به انتقال منافع مال غیر ( اجاره مال غیر )

جرم انتقال مال غیر منحصر به فروش مال غیر نیست بلکه ممکن است منافع مال غیر مورد بزه قرار گیرد.

پس مالکی که بدون اذن او منافع ملکش توسط ثالثی به مستأجر مثلاً در قالب عقد اجاره واگذار شده است ، می تواند شکایت انتقال مال غیر که در اینجا عنوان شکایت ، شکایت اجاره مال غیر است را مطرح نماید.

در متن شکایت نامه انتقال مال غیرِ زیر ، فرض بر این است که مستأجر از عدم مالکیت انتقال دهنده ( اجاره دهنده مال غیر ) مطلع و آگاه نیست.

پس صاحب قانونی ملک ، شاکی و اجاره دهنده مال غیر ، متشاکی محسوب می گردند.

شاکی : مشخصات مالک قانونی ملک

متشاکی : مشخصات اجاره دهنده مال غیر

این مطلب را مطالعه نمایید: نمونه رای در مورد جرم انتقال مال غیر 

عنوان شکایت : انتقال مال غیر از طریق اجاره منافع بدون رضای مالک

محل وقوع جرم : تهران

دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی شاکی ، سند مالکیت ملک و شهادت شهود و گزارش تأمین دلیل

شرح شکایت               سرپرست محترم دادسرای ناحیه     تهران

با سلام احتراماً استحضار می رساند بنده به موجب سند مالکیت تقدیمی ، مالک رسمی و قانونی شش دانگ یکواحد آپارتمان واقع در تهران خیابان          کوچه          پلاک     واحد     می باشم.

و ملک مورد دعوی دارای پلاک ثبتی       فرعی        از اصلی         بخش       ثبتی تهران است.

توضیح اینکه ملک مزبور مدت نسبتاً طولانی است که تخلیه و خالی از سکنه می باشد.

متأسفانه یکی از اهالی محل به گمان اینکه بنده به خارج از کشور رفته ام ، ضمن معرفی خود به عنوان مالک ملک ، به صورت دست نوشته و بدون مراجعه به بنگاه معاملات ملکی ، ملک بنده را به فردی به نام آقای        که متأسفانه شخصی ساده لوح می باشد اجاره داده است.

و بر اساس تأمین دلیل انجام شده و به گفته مستأجر ، مبلغ                 ریال به عنوان ودیعه دریافت نموده است.

با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متشاکی بدون اجازه بنده و با معرفی خود به عنوان مالک ، منافع  آپارتمان مورد دعوی را به غیر انتقال داده است و از طرفی مستأجر نیز اطلاعی از عدم مالکیت او نداشته است ، النهایه رسیدگی به شکایت و محکومیت مشارالیه را به جرم انتقال مال ( اجاره مال غیر ) و رد مال درخواست دارم.

روشن است که نمونه های شکایت نامه های فوق که با عناوین متن شکایت انتقال مال غیر ، نمونه شکایت نامه فروش مال غیر و شکوائیه کیفری اجاره مال غیر ، مطرح می گردند ، بسته به شرایط و جزئیات مسأله متفاوت بوده و اکتفای صرف به نمونه شکایت های بیان شده ، منطقی نیست.

پیشنهاد نویسنده جهت بازدید: وکیل دیوان عدالت اداری در تهران و خدمات او

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن :۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*