وکیل دیوان عدالت اداری تهران و خدمات حقوقی ای که ارائه می دهد

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی قوانین و مقررات

وکیل دیوان عدالت اداری تهران ،دارای چه مختصات حقوقی، تخصصی و فنی است؟آیا شما به وکیل تخصصی در دیوان عدالت اداری و شاغل در تهران نیاز دارید؟آیا وکیل دیوان عدالت اداری تهران ،دارای تحصیلات دانشگاهی تخصصی مشخصی است؟ وکیل باتجربه دیوان عدالت اداری دارای چه معلومات حقوقی و قضایی است؟توانمندی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در تنظیم صحیح دادخواست چه اثری بر نتیجه رسیدگی دارد؟انتظار ارباب رجوع از یک وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری تهران چیست؟ و اینکه منظور از وکالت تضمینی و وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری چیست؟

وکیل دیوان عدالت اداری

سوالات بالا نمونه پرسشهای معمول مراجعین به دیوان عدالت اداری راجع به وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری است.

قبل از هر چیز یادآوری می نماید که در حال حاضر هیچ پروانه وکالت تخصصی نه تنها در حوزه شکایت از شهرداری و دعاوی دیوان عدالت اداری ، بلکه در هیچ زمینه تخصصی دیگر حقوقی صادر نمی شود.

منظور ما از بکارگیری عبارت وکیل جهت دیوان عدالت اداری و وکیل تخصصی در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری نیز صرفاً تجربه و مهارت عملی این قبیل وکلای دادگستری است.

طبیعی است که ارباب رجوع وکلای با تجربه دیوان عدالت اداری ، توقع دارد که وکیل منتخب وی، نسبت به سایر وکلای دادگستری ، به نحو مؤثرتری امر دفاع از حقوق وی را پیش ببرد.

تنظیم صحیح دادخواست توسط وکیل خبره در دیوان عدالت اداری و امور شهرداری موجب می گردد تا بویژه در دعاوی مربوط به شکایت از کمیسیون های شهرداری و سایر هیأت ها و کمیسیون های اداری (مانند هیأت های تخلفات اداری و کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی) بواسطه محدودیت زمان اعتراض به رأی، موضوع مشمول طرح خارج از مهلت شکایت نگردد.

بر خلاف تصور اولیه، وکلای دیوان عدالت اداری نیز مانند سایر وکلای دادگستری حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق (لیسانس) می باشند و تحصیلات تکمیلی آنها ممکن است در رشته های مختلف حقوقی باشد.

در ضمن تبلیغ وکالت تضمینی و وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری در فضای مجازی و رسانه ها قانوناً تخلف است.البته متاسفانه برخی افراد غیر حقوقی در این زمینه همواره موجب ایجاد بدبینی مردم به وکلای دیوان عدالت اداری گردیده اند.

تبلغ وکیل تضمینی صرفاً برای گرفتن وکالت مستقیم یا مع الواسطه اشخاص است و متاسفانه در برخی سایت های به ظاهر حقوقی نیز عبارت وکیل تضمینی دیوان برای جذب ارباب رجوع و امیدوار کردن واهی او استفاده شده است.

با این حال آموزه های دو گرایش حقوق عمومی و حقوق اقتصادی کاربرد بیشتری در دعاوی دیوان عدالت اداری وپرونده های شهرداری دارد.

دیوان عدالت اداری به شکایات مردم و اشخاص خصوصی از ادارات و دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید.

در زیر به نمونه پرونده هایی که توسط وکیل دیوان عدالت اداری در دیوان،حسب مورد مطرح یا دفاع می گردد می پردازیم:

۱- شکایت از شهرداری توسط وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری موضوع درصد قابل توجهی از پرونده های دیوان عدالت اداری است.شهرداری به عنوان سازمانی عمومی از جهات مختلف مورد شکایت قرار می گیرد.مسامحتاً دعاوی کمیسیون های موضوع مواد قانون شهرداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۵ که دارای ارتباط کاری و موضوعی با امور شهرداری هستند را در این بند ذکر می نماییم:

۱-۱ اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل دیوان عدالت اداری تهران باید بر ابعاد حقوقی و فنی پرونده های کمیسیون های ماده صد شهرداری،مسلط باشد. این کمیسیون ها به تخلفات ساختمانی یعنی احداث بنای مازاد بر پروانه،احداث بنای خلاف پروانه و استفاده از ملک بر خلاف کاربری مجاز،رسیدگی می نمایند.

وکیل دیوان عدالت اداری باید بر شرایط شکلی رسیدگی کمیسیون ماده صد،ضمانت اجرای تخلفات و قوانین و مقررات مرتبط با شهرسازی و تخلفات ساختمانی و دلایل عمده نقض آراء کمیسیون ماده صد آشنا باشد.بدون شک تجربه کاری یک وکیل دیوان عدالت اداری،یاری گر او در مورد تصدی دفاع در این پرونده ها می باشد.

۱-۲شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ توسط وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری با استفاده از تجاربی که دارد می تواند بر موارد نقض و قابل خدشه رای کمیسیون ماده ۷۷ دست گذارده و نتیجه دعوی را معطوف به صدور رای له موکل نماید.کمیسیون ماده ۷۷ به اختلافات مودیان و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ،رسیدگی نماید و فاقد مرحله تجدیدنظر می باشد و از این حیث سنگینی مسوولیت و کیل دیوان عدالت اداری راجع به این قبیل دعاوی،دو چندان می گردد.

۱-۳ اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم توسط وکیل در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ممکن است وکالت دعوای اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم را بر عهده گیرد.در این باره اطلاع  چنین وکیلی بر مشاغلی که در قوانین و مقررات در شمار مشاغل آلوده کننده شناخته شده اند و رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری،بسیار راهگشاست.

۱-۴شکایت از رای کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری

هر چند قلرو مکانی صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ خارج از محدوده و حریم شهر می باشد اما به تسامح و از آنجاییکه مستند قانونی و تشکیلاتی این کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری است،این دعوا را نیز جزو دعاوی شهرداری به حساب آورده و خاطرنشان می سازیم تصدی وکیل دیوان عدالت اداری در این دعاوی نیز می تواند به مصلحت ذینفع باشد.

۱-۵ شکایت از کمیسیون ماده پنج

وکیل دیوان عدالت اداری تهران به پشتوانه اطلاعات حقوقی و قضایی و حتی فنی وشهرسازی خود دارای قابلیت لازم برای شکایت از تصمیمات و مصوبات خلاف قانون کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

برخی از دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده پنج در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و برخی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.و این تخصص وکیل دیوان عدالت اداری است که روشن می سازد دعوی در کدام یک از قسمت های یاد شده دیوان،مطرح گردد.

تجربیات کاری وکیل دیوان عدالت اداری،گویای آن است که دعاوی کمیسیون ماده ۵ از جهت ارزش مادی و آثار فیزیکی در محیط و زیست بوم های شهری،دارای اهمیت فراوانی است.

۱-۶ ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر

وکیل دیوان عدالت اداری در تهران با مراجعه به داشته های حقوقی و وکالتی خود و اِشراف بر رویه دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان،به خوبی از عهده طرح دعاوی لازم علیه شورای شهر،بویژه در مباحثی مانند هزینه های تغییر کاربری و تفکیک اراضی برآید.

۱-۷ ابتکار عمل وکیل دیوان عدالت اداری در شکایت از فرآیند تملک زمین

وکیل دیوان عدالت اداری با توجه علمی به احکام تملک اراضی شهری در قوانین اراضی و زمین شهری،قانون شهرداری و سایر قوانین مبنای تملک،پشتیبان و نماینده موثری برای مالکان اراضی و املاک در چنین دعاوی است.

بعضاً دعوی تملک در دو مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد. یعنی وکیل ،ابتدا در دیوان، رای لازم را تحصیل و سپس به استناد آن رای در دادگاه های عمومی در مقام دعوی دوم بر خواهد آمد.

۱-۸ طرح دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

یکی از دعاوی شهرداری ها، شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان است.زیرا در مواردی شهرداری ها بدون علت قانونی از صدور پروانه ساختمان،خودداری می نمایند.

از طرفی ممکن است صدور پروانه ساختمان بواسطه نقض قوانین و مقررات شهرسازی یا حقوقی،ناقض حقوق قانونی اشخاص باشد در این مورد نیز ممکن است دعوی ابطال پروانه ساختمان،توسط وکیل دیوان عدالت اداری،مطرح گردد.

۱-۹ شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به گفته وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ناقض حقوق مالکانه و قانونی اشخاص است.

با توجه به اینکه شورای مذکور شورایی دولتی است،می توان ابطال مصوبات آن را در دیوان عدالت اداری درخواست نمود.در این موقع استفاده از خدمات تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری راهگشا خواهد بود.

۱-۱۰ احراز وقوع تخلف شهرداری

در مواردی که تخلف شهرداری از قوانین و مقررات موجب بروز خسارت به اشخاص می گردد،مقدمه طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه های عمومی،گرفتن حکمی مبنی بر احراز وقوع تلف شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

اینکه در آن موضوع خاص ،دادخواست احراز وقوع تخلف مستند به چه قوانینی نوشته شود و عنوان خواسته در دادخواست چگونه درج گردد،از مواردی است که یقیناً اطلاعات وکلای پایه یک دیوان عدالت اداری نسبت به سایر وکلای رسمی دادگستری نسبت بدانها بیشتر است.

۱-۱۱ شکایت از رای کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات شهرداری ممکن است در رایی که صادر می نماید بر خلاف وضعیت عینی و طبیعی ملک ،بر باغ بودن ملک اعلام نظر نماید و همین مساله یا موارد دیگر مورد اعتراض مالک باشد.

با توجه به اینکه این کمیسیون نیز کمیسیونی اداری است،شکایت از رای آن از جمله دیگر پرونده های شهرداری در دیوان عدالت اداری است که وکیل تخصصی دیوان عدالت با آن سر و کار دارد.

۲- تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری تهران دارای اطلاعات و آموخته های تخصصی ویژه ای در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری است.پیشنهاد می گردد با جستجوی عبارت تخلفات اداری در قسمت جستجوی سایت مقالات تخلفات اداری را مطالعه نمایید.

بنابراین اعتراض به آرای تخلفات اداری از دیگر خدمات وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری است

۳-تعزیرات حکومتی

آرای شعب تعزیرات حکومتی نیز جزو آراء کمیسیون ها و هیات های اداری به حساب می آیند و اعتراض به این آرا نیز اصولاً (از این جهت که برخی آرای تعزیرات حکومتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشند) از جمله پرونده هایی که وکلای دیوان عدالت اداری دارای تجربه کاری در مورد آنها می باشند.

۴-شکایت از رای گزینش در دیوان عدالت اداری

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در زمینه تنظیم لایحه دفاعیه گزینش،دادخواست اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری و وکالت تخصصی در پرونده های گزینش دارای تجربه و تخصص است.

۵-ابطال مصوبات و بخشنامه های دولتی در دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات فراگیر و عمومی دولت و دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی است.اینکه موارد ابطال بخشنامه های دولتی در دیوان عدالت اداری چیست و کدام پرونده و شکایت در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و کدام یک در شمار صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دانسته ها حقوقی وکلای متخصص در زمینه دیوان عدالت اداری است.

۶-شکایت از رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی از جمله کمیسیون های مهم اداری است که به کلیه اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی می نماید.

از رای این کمیسیون می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

در مورد سوالات و دغدغه های زیر آماده پذیرش وکالت و مشاوره حقوقی می باشیم:

شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری بابت تغییر کاربری ، شکایت از شهرداری بابت عوارض تفکیک اراضی ، عوارض ورود به محدوده چقدر است؟ ، اسامی قضات دیوان عدالت اداری ، آدرس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، مراحل شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری ، دستور توقف اجرای رای اخراج تخلفات اداری ، وکالت و مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری ، توقف اجرای رای ماده صد ، شکایت از تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری ، منظور از وکالت تضمینی ، آیا وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری قانونی است؟ ، مشاور حقوقی در زمینه دیوان عدالت اداری ، دعاوی شهرداری در دیوان عدالت ، شرایط وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری ، اعتراض به دادنامه بدوی دیوان عدالت اداری ، ابطال مصوبات شورای شهر با وکالت مسعود فریدنی ، ابطال تملک شهرداری و دستگاه های اجرایی ، ابطال مصوبات شورای شهر ، وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ ، وکیل شهرداری تهران ، وکیل شهرداری کرج ، وکیل شهرداری شیراز ، وکیل شهرداری اصفهان ، وکیل دیوان عدالت اداری اصفهان ، شکایت از میراث فرهنگی ، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ ، ابطال توافقات و قراردادهای منعقده با شهرداری ، وکیل باتجربه کمیسیون ماده ۵ ، وکیل گزینش کارمندان ، وکیل باتجربه ابطال عوارض شهرداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، وکیل در تعزیرات حکومتی ، دادخواست احراز وقوع تخلف شهرداری ، دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و سایر امور و دعاوی دیوان عدالت اداری

این مطلب در تشریح عبارات وکیل دیوان عدالت اداری تهران و وکیل تخصصی در دیوان عدالت اداری و تقبیح تبلیغ وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری و وکالت تضمینی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است

نویسنده:مسعود فریدنی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

دیدگاه ها بسته شده اند