مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،موضوعی است که از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه مالکین و کلیه ذینفعان مانند مستاجرین و همسایگان تمایل دارند هر چه سریعتر نوع تصمیم و رای کمیسیون مورد نظر مشخص گردد. اهمیت رعایت مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مالک ترجیح می دهد […]

نمونه دادنامه درباره نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعم از اینکه در مورد جریمه ماده صد شهرداری باشد یا حکم تخریب ماده ۱۰۰ با ارایه درست دادخواست یا لایحه اعتراض به رای کمیسیون مذکور که به درستی تنظیم شده باشد میسر است. نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و مشخصاً نقض رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ موضوع […]

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

یکی از موارد شایع در مورد شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی ،شکایت مالکین واحدهای آپارتمانی مجتمع های مسکونی نسبت به تصرفات غیرمجاز در قسمت های مشاع ساختمان است. نمونه رای دیوان عدالت اداری راجع به شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی را در زیر ملاحظه نمایید: نکات مهم […]

وظایف شهرداری در قبال تخلفات ساختمانی و زمان رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

وظایف شهرداری در قبال تخلفات ساختمانی در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بیان شده است.در این ماده آمده است: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) شهرداری می تواند از عملیات […]

نمونه دادنامه درباره مرجع شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مرجع شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها / در مورد اینکه مرجع شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها چیست باید قائل به تفکیک شد. پیشنهاد وکیل کمیسیون ماده صد : مطالعه مقاله درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در فرضی که اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت […]

نمونه رای درباره نحوه شکایت از  کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری / نحوه شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری از جهت اینکه چه شخصی خوانده دعوی است،موضوع این مطلب است. پرونده ماده ۱۰۰ در پی اعلام تخلفات توسط شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع رسیدگی به […]

انتخاب وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای چه مشخصه ی تجربی و تحصیلی است ؟ آیا جهت وکالت در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یا تنظیم متن دفاعیه ماده صد شهرداری ؛ وکیل یا وکلایی که دارای پروانه وکالت دعاوی شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر کمیسیون های […]

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری : وظایف، اعضاء و نمونه رأی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا به بیان بهتر کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله مهمترین کمیسیون های اداری است که در شهرداری تشکیل می گردد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد . زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اعضای مشخص و وظایف معینی است . تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ […]

۶ نکته درباره اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین موارد شکایت در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری چگونه انجام می گیرد؟ترتیب رسیدگی دیوان عدالت اداری در قبال شکایات اشخاص از رای کمیسیون ماده ۱۰۰چیست؟ ما در این مقاله طی چند بند […]

شرایط صدور حکم قلع و قمع(تخریب)در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

در صورتی که بنای احداثی داری استحکام لازم بوده اما در کاربری دیگر استفاده شده باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰، صلاحیت صدور حکم به تخریب نداشته و صرفاً می تواند حکم به اعاده صادر نماید. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۱۱ رای بدوی رای دیوان در خصوص شکایت (ص.ش.) به طرفیت شهرداری تبریز به […]