وکیل امور شهرداری در تهران

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

 وکیل امور شهرداری چه قابلیتی دارد؟ وکیل امور شهرداری که به صورت تخصصی در زمینه امور شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وکالت دعاوی شهرداری را بر عهده می گیرد،دارای چه مشخصه های حقوقی و فنی است؟

آیا شما برای شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری به  وکیل امور شهرداری نیاز دارید؟دانسته های حقوقی ضروری یک وکیل امور شهرداری چیست؟وکیل امور شهرداری بایستی تجربه و تبحر لازم در چه حوزه ای از قوانین و مقررات را داشته باشد؟آیا در دانشگاه های کشور،دروس لازم برای تقویت بنیه علمی یک وکیل امور شهرداری وجود دارد؟

نوشتار زیر بیانگر تجربیات کاری و علمی است که از زبان وکیل امور شهرداری است:

امور و دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی از جمله دعاوی هستند که به جهت تخصصی بودن حقوق شهری و شهرسازی و کمبود منابع علمی که وکیل دادگستری با مطالعه آنها بر جوانب وکالت در این دعاوی اِشراف یابد،وکالت در این امور و دعاوی را برای وکلایی که در این پرونده ها وکالت می نمایند،با مشکل روبرو نموده است.

وکیل امور شهرداری

امور و دعاوی که در این حوزه از حقوق مطرح می گردد بر مبنای قوانین و مقررات مرتبط به شهر و شهرسازی است.

قانون شهرداری به عنوان قانون مبنایی در این رشته،در کنار قوانین دیگری مانند قانون اراضی شهری،قانون زمین شهری،قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها،قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  کشور و انتخابات شهرداران،مهمترین مستندات و احکام قانونی در پرونده های شهرداری به حساب می آیند.

مهمترین دعاوی شهرداری را می توان در قالب تقسیم بندی زیر بیان نمود:

۱-وکالت پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

در کمیسیون ماده صد به تخلفات ساختمانی رسیدگی می گردد.از یک وکیل امور شهرداری انتظار می رود بر ابعاد حقوقی دعاوی کمیسیون ماده صد اشراف داشته باشد.

وکیل امور شهرداری

تخلفات مورد نظر ممکن است احداث بنای فاقد پروانه یا احداث بنای مازاد بر پروانه و یا استفاده از ملک بر خلاف کاربری مندرج در پروانه باشد که در مورد اخیر با رعایت شرایط و استثنائاتی در کمیسیون ماده صد شهرداری،ضمانت اجرای قانونی اِعمال می گردد.

رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰،قابل اعتراض است و رای کمیسیون ماده صد، از ناحیه اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد.

در حال حاضر ،اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ مقید به مهلت می باشد که در مورد اشخاص مقیم ایران، این مهلت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

۲-دعاوی تملک اراضی شهری توسط وکیل امور شهرداری

در تملک اراضی شهری ،بایستی وکیل متصدی دفاع در پرونده،به قانون مبنای تملک توجه نماید.چنانچه قوانین اراضی و زمین شهری،مبنای تملک باشد،راه کار اصلی که وکیل بهتر است آن را دنبال نماید،ابطال تملک انجام شده است زیرا در این قوانین، اساساً یا در قبال تملک اراضی،ما به ازایی به مالک پرداخته نشده و یا اینکه بهای منطقه ای پرداخت گردیده است.

وکیل امور شهرداری

۳-شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ،مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض شهرداری و مودیان است.در سالهای اخیر، وضع و وصول عوارض با عناوین متنوع،موجب اعتراضات زیادی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ گردیده است.

رای کمیسیون ماده ۷۷،قطعی است.یعنی رسیدگی در کمیسیون ماده صد،به صورت تک مرحله ای انجام می شود.این رای از نظر اجرایی مانند اسناد لازم الاجرا قابل استناد و اجراست.

با توجه به اداری و عمومی بودن کمیسیون ماده ۷۷،رای این کیسیون در دیوان عدالت اداری،قابل شکایت است.

۴-شکایت از رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی وکیل امور شهرداری

کمیسیون مشاغل مزاحم یا کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از دیگر کمیسیون های شهرداری است که با دغدغه رفع معضلات بهداشتی،ایجاد می گردد.مستند قانونی و وجودی این کمیسیون، بند یاد شده است که مقرر می دارد:

« جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. ‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند.

و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ملاحظه می گردد که مرجع تجدیدنظر درون سازمانی برای این کمیسیون نیز در نظر گرفته نشده است.

از رای این کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری می توان شکایت کرد.

۵-شکایت از رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

مبنای قانونی این کمیسیون،قسمتی از ماده ۹۹قانون شهرداری است که بیان داشته است: بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود

‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند

روشن است که ذکر این دعاوی در عداد دعاوی شهرداری،بر مبنای تسامح و بیشتر بر این اساس که مستند قانونی این کمیسیون در قانون شهرداری آمده؛می باشد. و گرنه قلمرو مکانی صلاحیت کمیسیون مذکور،مانع از دخالت نهاد شهرداری در این خصوص است.به بیان بهتر،شهرداری در مورد اراضی خارج از حریم شهر،صلاحیت و تکلیفی ندارد.

رسیدگی این کمیسیون نیز،تک مرحله ای است.با توجه به دولتی و اداری بودن این کمیسیون،از رای صادره در این کمیسیون نیز می توان در دیوان عدالت اداری،شکایت کرد.

۶-ابطال مصوبات شورای شهر،کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی

شوراهای اسلامی شهرها،کمیسیون ماده ۵ یا همان کمیسیون طرح تفصیلی و بالاخره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله مراجعی هستند که در حوزه شهرداری ها دارای وظایف و اختیاراتی هستند.

اهمیت فراوان و آثار عملی و حقوقی مصوبات مذکور و ارتباطی که منابع درآمدی شهرداری و حقوق مالکین اراضی و املاک شهری با این مصوبات دارد،موجب گردیده که نظارت ویژه ای از سوی ذینفعان بر این مقررات و مصوبات صورت پذیرد.

دیوان عدالت اداری،مرجعی موثر و کارآمد برای رسیدگی به شکایات مطروحه از این مصوبات است. نمونه نظارت دیوان را در صدور آرای ابطالی میتوان ملاحظه نمود.

این مطلب،متعاقباً تکمیل می گردد.

ارسال پاسخ

*