وکیل امور شهرداری در تهران

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وکیل امور شهرداری چه قابلیتی دارد؟ وکیل متخصص در امور شهرداری که به صورت تخصصی در زمینه امور شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وکالت دعاوی شهرداری را بر عهده می گیرد،دارای چه مشخصه های حقوقی و فنی است؟

آیا شما برای شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری به  وکیل امور شهرداری نیاز دارید؟دانسته های حقوقی ضروری یک وکیل متخصص در امور شهرداری چیست؟ وکیل متخصص در امور شهرداری بایستی تجربه و تبحر لازم در چه حوزه ای از قوانین و مقررات را داشته باشد؟آیا در دانشگاه های کشور،دروس لازم برای تقویت بنیه علمی یک وکیل شکایت از شهرداری وجود دارد؟

نوشتار زیر بیانگر تجربیات کاری و علمی است که از زبان وکیل متخصص امور شهرداری است:

امور و دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی از جمله دعاوی هستند که به جهت تخصصی بودن حقوق شهری و شهرسازی و کمبود منابع علمی که وکیل دادگستری با مطالعه آنها بر جوانب وکالت در این دعاوی اِشراف یابد،وکالت در این امور و دعاوی را برای وکلایی که در این پرونده ها وکالت می نمایند،با مشکل روبرو نموده است.

وکیل امور شهرداری

امور و دعاوی که در این حوزه از حقوق مطرح می گردد بر مبنای قوانین و مقررات مرتبط به شهر و شهرسازی است.

قانون شهرداری به عنوان قانون مبنایی در این رشته،در کنار قوانین دیگری مانند قانون اراضی شهری،قانون زمین شهری،قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها،قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  کشور و انتخابات شهرداران،مهمترین مستندات و احکام قانونی در پرونده های شهرداری به حساب می آیند.

مهمترین دعاوی شهرداری را می توان در قالب تقسیم بندی زیر بیان نمود:

۱-وکالت پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

در کمیسیون ماده صد به تخلفات ساختمانی رسیدگی می گردد.از یک وکیل امور شهرداری انتظار می رود بر ابعاد حقوقی دعاوی کمیسیون ماده صد اشراف داشته باشد.

وکیل امور شهرداری

تخلفات مورد نظر ممکن است احداث بنای فاقد پروانه یا احداث بنای مازاد بر پروانه و یا استفاده از ملک بر خلاف کاربری مندرج در پروانه باشد که در مورد اخیر با رعایت شرایط و استثنائاتی در کمیسیون ماده صد شهرداری،ضمانت اجرای قانونی اِعمال می گردد.

رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰،قابل اعتراض است و رای کمیسیون ماده صد، از ناحیه اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد.

در حال حاضر ،اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ مقید به مهلت می باشد که در مورد اشخاص مقیم ایران، این مهلت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

۲-دعاوی تملک اراضی شهری توسط وکیل امور شهرداری

در تملک اراضی شهری ،بایستی وکیل متصدی دفاع در پرونده،به قانون مبنای تملک توجه نماید.چنانچه قوانین اراضی و زمین شهری،مبنای تملک باشد،راه کار اصلی که وکیل بهتر است آن را دنبال نماید،ابطال تملک انجام شده است زیرا در این قوانین، اساساً یا در قبال تملک اراضی،ما به ازایی به مالک پرداخته نشده و یا اینکه بهای منطقه ای پرداخت گردیده است.

وکیل امور شهرداری

۳-شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ،مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض شهرداری و مودیان است.در سالهای اخیر، وضع و وصول عوارض با عناوین متنوع،موجب اعتراضات زیادی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ گردیده است.

رای کمیسیون ماده ۷۷،قطعی است.یعنی رسیدگی در کمیسیون ماده صد،به صورت تک مرحله ای انجام می شود.این رای از نظر اجرایی مانند اسناد لازم الاجرا قابل استناد و اجراست.

با توجه به اداری و عمومی بودن کمیسیون ماده ۷۷،رای این کیسیون در دیوان عدالت اداری،قابل شکایت است.

۴-شکایت از رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی وکیل امور شهرداری

کمیسیون مشاغل مزاحم یا کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از دیگر کمیسیون های شهرداری است که با دغدغه رفع معضلات بهداشتی،ایجاد می گردد.مستند قانونی و وجودی این کمیسیون، بند یاد شده است که مقرر می دارد:

« جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. ‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند.

و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ملاحظه می گردد که مرجع تجدیدنظر درون سازمانی برای این کمیسیون نیز در نظر گرفته نشده است.

از رای این کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری می توان شکایت کرد.

۵-شکایت از رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط وکیل امور شهرداری

مبنای قانونی این کمیسیون،قسمتی از ماده ۹۹قانون شهرداری است که بیان داشته است: بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود

‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند

روشن است که ذکر این دعاوی در عداد دعاوی شهرداری،بر مبنای تسامح و بیشتر بر این اساس که مستند قانونی این کمیسیون در قانون شهرداری آمده؛می باشد. و گرنه قلمرو مکانی صلاحیت کمیسیون مذکور،مانع از دخالت نهاد شهرداری در این خصوص است.به بیان بهتر،شهرداری در مورد اراضی خارج از حریم شهر،صلاحیت و تکلیفی ندارد.

رسیدگی این کمیسیون نیز،تک مرحله ای است.با توجه به دولتی و اداری بودن این کمیسیون،از رای صادره در این کمیسیون نیز می توان در دیوان عدالت اداری،شکایت کرد.

۶-ابطال مصوبات شورای شهر،کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی

شوراهای اسلامی شهرها،کمیسیون ماده ۵ یا همان کمیسیون طرح تفصیلی و بالاخره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله مراجعی هستند که در حوزه شهرداری ها دارای وظایف و اختیاراتی هستند.

اهمیت فراوان و آثار عملی و حقوقی مصوبات مذکور و ارتباطی که منابع درآمدی شهرداری و حقوق مالکین اراضی و املاک شهری با این مصوبات دارد،موجب گردیده که نظارت ویژه ای از سوی ذینفعان بر این مقررات و مصوبات صورت پذیرد.

دیوان عدالت اداری،مرجعی موثر و کارآمد برای رسیدگی به شکایات مطروحه از این مصوبات است. نمونه نظارت دیوان را در صدور آرای ابطالی میتوان ملاحظه نمود.

بدون شک در این قبیل دعاوی می بایست از خدمات وکیل ابطال عوارض شهرداری استفاده نمود.

فهرستی دیگری  از دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها

۱- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی محل، اعاده وضع به حال سابق، جرایم نقدی و قلع بنا

۲- درخواست صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

۳- شکایت از رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و درخواست صدور دستور موقت

۴- شکایت از رأی کمیسیون باغات شهرداری

۵- اعتراض به رأی کمیسیون مشاغل مزاحم

۶- ابطال اقدامات تملکی شهرداری

۷- شکایت از شهرداری به عنوان خودداری از صدور پروانه ساختمانی

۸- درخواست ابطال پروانه ساختمانی توسط ذی نفع

۹- دعوی احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات جهت گرفتن رأی خسارت از دادگستری ۱۰- شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵

۱۱- شکایت از شهرداری بابت مطالبه قدرالسهم تغییر کاربری

۱۲- شکایت از شهرداری بابت هزینه های تفکیک و افراز املاک و اراضی

۱۳- درخواست ابطال مصوبات شورای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۱۴- درخواست ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

۱۵-ابطال رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

۱۶- شکایت از شهرداری بابت خودداری از اظهارنظر در مورد نقشه تفکیکی یا افرازی

۱۷- مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

۱۸- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری

۱۹- شکایت از شهرداری بابت خودداری از صدور پایان کار ساختمان

و سایر دعاوی و شکایات مرتبط با شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی

در مورد سوالات و دغدغه های زیر آماده پذیرش وکالت و مشاوره می باشیم:

مراحل شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری ، آیا وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری ،عنوانی قانونی است؟ ، تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، مشخصه های وکیل ابطال عوارض شهرداری ،یک وکیل تخصصی در دیوان عدالت اداری ، اسامی قضات فعلی دیوان عدالت اداری ، اسامی وکلای باتجربه در دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت از رای ماده ۱۰۰ ، شکایت از مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری ، وکیل برای شکایت از شهرداری کرج ، وکیل برای شکایت از شهرداری تهران ، وکیل باتجربه در دیوان عدالت اداری و امور شهرداری ، منظور از وکالت تضمینی دیوان عدالت اداری چیست؟ و سایر سوالات مرتبط با شهرداری ها مانند شکایت از طرح تفصیلی و گرفتن خسارت از شهرداری حسب مورد در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی.

برای شکایت از شهرداریهای سراسر کشور در دیوان عدالت اداری با ما تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

مسعود فریدنی

وکیل امور شهرداری در تهران

تلفن هماهنگی : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*