نظریه مشورتی در مورد ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک چیست و آیا چنین توافقاتی معتبرند؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵

استعلام :

چنانچه مالک ملکی با شهرداری توافق نامه تنظیم کند که ملک وی که در مسیر خیابان یا تعریض خیابان واقع شده است . در قبال مبلغ مشخصی به شهرداری منتقل شود . در مقابل شهرداری نیز نسبت به باقی مانده زمین جهت تعیین کاربری یا تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام لازم را به عمل آورد . با فرض اینکه در نهایت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری موافقت کند . آیا توافق نامه فوق الذکر دارای اعتبار قانونی است ؟ آیا تملک ملک به ترتیب فوق از سوی شهرداری معتبر است ؟ آیا آنچه که شهرداری بر عهده گرفته است مالیت دارد ؟

پاسخ :

اولاً ، صرف نظر از این که تغییر کاربری اراضی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشرب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شخصیتی مستقل از شهرداری دارد ، اصولا توافقات شهرداری با مالکان در صورتی که مغایر قوانین نباشد به مانند دیگر اشخاص در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی با رعایت ماده ۶ قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ معتبر است .

ثانيا ، با توجه به مفاد قانون تاسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مفاد ماده ۶ لايحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ ، دستگاههای اجرایی و شهرداریها در تنظیم توافق نامه یا قرارداد با اشخاص ملزم به رعایت قوانین مذکور می باشند ؛ ضمن آن که تغییر کاربری اراضی و املاک در کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور باید به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک این قانون انجام شود ، نه تأمین اهداف مالی اشخاص ذی نفع .

بیشتر بدانید: مطالب حقوقی در مورد شهرداری ها

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری

شما می توانید جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری به منظور دریافت خدماتی مانند ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و قبول وکالت راجع به مسائل شهرداری از قبیل ابطال توافق با شهرداری و استرداد وجه وملک، شکایت از رای کمیسیون های مواد ۷۷ و ۱۰۰در دیوان عدالت اداری،شکایت از مصوبات شورای شهر،کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اقدامات و تصمیمات شهرداری های سراسر کشور در دیوان عدالت اداری با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ به نام (مسعود فریدنی وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان) تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

ارسال پاسخ

*