نمونه متن وکالت در توکیل

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نمونه متن وکالت در توکیل زیر برای آن دسته وکلایی که امکان ملاقات حضوری با موکل را ندارند دارای کاربرد است.

برای نمونه موکل ساکن زاهدان یا خرمشهر و وکیل ساکن تهران و دادگاه مربوطه هم در شهر تهران است.

در این موارد موکل می تواند با ارائه نمونه متن وکالت در توکیل زیر به هر یک محضرها (دفاتر اسناد رسمی )در هر یک از شهرهای زاهدان یا خرمشهر و با اعطای حق توکیل ولو به خود وکیل دادگستری زمینه تنظیم متن فرم وکالتنامه ویژه وکلای دادگستری را فراهم آورد.

متن مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه متن وکالت در توکیل

موکل: آقای/خانم/شرکت…

وکیل: مسعود فریدنی

مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی،  کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور،  ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور،تعیین مصدق و کارشناس،قبول یا رد سوگند ،دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل،مصالحه و سازش

لازم به ذکر است ضروری برای وکالت در دیوان عدالت اداری عبارت حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری درج گردد.

بیشتر بدانید: شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری چیست؟

این مطلب با موضوع نمونه متن وکالت در توکیل و نمونه متن وکالتنامه محضری جهت امور قضایی تدوین گردیده است.

نویسنده: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*