شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری-نحوه تنظیم وکالتنامه در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری با شرایط وکالت در دادگاه های عمومی متفاوت است؟

در دادنامه زیر شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث تنظیم وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل، مورد ایراد شعبه صادر کننده رای قرار گرفته است.

 اجمالاً در پاسخ به پرسش های بالا،باید متذکر شد که علی الاصول تفاوتی بین شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری و شرایط وکالت در سایر مراجع قضایی وجود ندارد.

ولی با توجه به رویه عملی دیوان عدالت اداری و صرف نظر از درستی یا نادرستی چنین رویه ای،وکلایی که در دیوان عدالت اداری فعالیت می نمایند،حتماً اختیار اقامه و پاسخگویی به دعوی در دیوان عدالت اداری را در وکالتنامه تنظیمی قید نمایند.

دادنامه مورد اشاره به قرار زیر است:

نحوه تنظیم وکالتنامه وکیل در دیوان عدالت اداری

برای اقامه دعوای وکیل در دیوان، لازم است صراحتاً اختیار طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به وکیل داده شده باشد

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۷۰۴  رای بدوی

اگر چه به استناد دادنامه شماره … شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره … این شعبه، قرار قبولی تقاضای اعاده دادرسی شهرداری تهران، با مدیریت آقای (ن.ن.) نسبت به دادنامه شماره … همین شعبه صادر گردیده است و با صرف‌نظر از اینکه آقای (م.ر.) وکیل شاکی در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره … دفتر اندیکاتور شعبه مدعی است مستند متقاضی اعاده دادرسی هیچ گونه تأثیری فیمانحن‌فیه ندارد.

مع‌الوصف چون در نامه شماره … شهرداری تهران مبنی بر اعطای نمایندگی و وکالت به آقای (ن.ن)، مراجع قضایی مذکور در نامه، دادسراها و دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، دادستانی کل و دیوان‌عالی کشور احصا و اعلام شده و حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری قید نشـده، ایـراد شاکـی به جا و به مورد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه شماره … این شعبه، نسبت به تقاضای شهرداری تهران مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره … این شعبه، به استنـاد بنـد ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه –محمدی ـ شریفی

بیشتر بدانید : تنظیم وکالتنامه مع الواسطه توسط وکلای دادگستری

چند مورد دیگر راجع به تشریفات وکالت در دیوان عدالت اداری

 

شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری از جهت درجه وکیل

وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران حقوقی قضاییه حق وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰/۳/۸۸ به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ وکالت وکلای پایه دو موسوم به ماده ۱۸۷ را در دیوان عدالت اداری غیر مجاز اعلام نموده است.

در مورد کارآموزان وکالت کانون های وکلای دادگستری منع قانونی برای وکالت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

با این حال از شرایط وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عدالت اداری آن است که مانند سایر مراجع قضایی،وکالتنامه به امضا و تایید سرپرست رسیده باشد.

شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درج حق الوکاله

وکلای دیوان عدالت اداری می بایست مبلغ دقیق حق الوکاله را در وکالتنامه ابرازی به دیوان درج نمایند.

با تمبر غیر مالی ۱۵۰۰ تومانی که معمولاً در دعاوی غیر مالی در وکالتنامه ها الصاق می گردد،و درج مبلغ حق الوکاله به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال این موضوع مرتفع می گردد.

در این باره رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که در زیر درج می گردد:

رأی هیأت عمومی شماره ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند.»

در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.»

 نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم  حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط  دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطاار رفع نقص شده است.

بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است.

 بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

در پایان متذکر می گردد با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری،استفاده از تجربه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری اهمیت دو چندان دارد.

طرح نادرست دعوی در دیوان عدالت اداری ممکن است موجب مسدود شدن راه دادخواهی برای همیشه گردد.

آنچه بیان شد بر محور موضوع شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری و مسائل مرتبطی راجع کیفیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توسط وکلای دیوان عدالت اداری است.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*