قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی

دعاوی کیفری قوانین و مقررات

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

 رییس جمهوری قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری وکشور ابلاغ کرد.

 بر اساس ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می گردد:

 تبصره ۱- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

 تبصره ۲- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

ارسال پاسخ

*