ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط‌های اداری

دعاوی کیفری قوانین و مقررات

 ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز

ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط‌های اداری که مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد.

بخشنامه شماره ۱۶۴۹۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز

بخشنامه به دستگاه های مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری

«در اجرای بند «۴» ماده (۹) تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ، لازم است که دستگاه های اجرایی از نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط‌های اداری (از قبیل نصب متن مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ) که ممکن است مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد، خودداری نمایند. موارد نقض یا عدم رعایت این مقرره، با گزارش شهروندان ویا واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه؛ حسب ماده (۱۹) تصویب ‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز

 

ارسال پاسخ

*