نمونه دادنامه درباره نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعم از اینکه در مورد جریمه ماده صد شهرداری باشد یا حکم تخریب ماده ۱۰۰ با ارایه درست دادخواست یا لایحه اعتراض به رای کمیسیون مذکور که به درستی تنظیم شده باشد میسر است.

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و مشخصاً نقض رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ موضوع دادنامه زیر است.

در این پرونده که در مرحله بدوی و در پاسخ به دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری تهران ،رای به رد اعتراض مالک صادر شده بود.

با اعلام وکالت نگارنده (مسعود فریدنی-وکیل دادگستری در امور شهرداریها) و با ارائه لایحه موثر و قوی در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در نهایت شعبه مربوطه به نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نظر داد.

نمونه دادنامه نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۱۱۰۸ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (بیستم تجدیدنظر سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۳۹۴۴

تجدیدنظرخواه: آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد  به نشانی میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبه روی خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) کوچه براتی ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد۱۱

تجدیدنظرخوانده: شهرداری منطقه ۵ تهران به نشانی تهران-

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۲۰/۶/۹۷ شعبه ۵ بدوی دیوان (۱۰ سابق)

گردش کار: تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که به این شعبه ارجاع شده نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان به شماره فوق الذکر که به موجب آن در مورد شکایت از تجدیدنظر خوانده مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده صد به شماره ۹۶۰۷۰۸۸۶ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ حکم به رد شکایت صادر شده به دلایل مطروحه اعتراض و نقض آن را خواسته است هیئت شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و مدارک و مستندات طرفین و بعد از مشورت لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

(رأی دیوان))

کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی بدون مجوز تجدیدنظرخواه از جهت ۱- تبدیل زیرزمین بمساحت ۹۴/۱۳۵ م م یک واحد مسکونی ۲- ۵/۲۱ م م احداث ۵ واحد انباری در پشت بام به تخریب زیرزمین و توسعه طبقات مبلغ ۰۰۰/۷۶۵/۱۷۹ ريال جریمه و پر نمودن سطح حیاط که ۵/۲ م م پائین تر اجراء گردیده با مصالح مناسب ( که ارتفاع نورگیر زیرزمین به ۹۰ متر برسد) و اخذ نظریه ناظر در مورد نداشتن دسترسی زیرزمین به آسانسور و رعایت استاندارد عرض فضای انتظار آسانسور ( که ۳۰/۱ اجراء شده) و رفع خلاف در رابطه با ۲ پله در پاگرد راه پله اول و دوم (با کسری یک واحد پارکینگ مسکونی) رأی صادر نموده و در سایر موارد بعلل مذکور رفع تصرفی صادر کرده نظر به اینکه اولاً- سال ساخت مشخص نشده ثانیاً- موضوع توسعه (اضافه بنا) در صورت رعایت اصول مندرج در تبصره یک ماده صد مشمول تبصره مذکور نیست و دلیلی بر خلاف آن نیز ارائه نگردیده ثالثاً- نوع کاربری زیرزمین به مسکونی معلوم نشده رابعاً- در مورد انباری های پشت بام مزاحمت یا شکایتی از سایرین و مالکین اعلام نگردیده و اکثر ساختمانهای مجاور انباری پشت بام دارند خامساً- جواز ساخت در سال ۸۶ صادر و معلوم نیست در همان سال یا سالهای بعد تخلفات صورت گرفته سادساً- شاکی مدعی شده تأییدیه نظام مهندسی جهت منفی یک اخذ گردیده و واحد منفی یک نورگیر مستقیم و مکفی دارد (ضمن اینکه در ربطه با کسری یک واحد پارکینگ شاکی اعلام کرده متعهد می شود در صورت احداث پارکینگ عمومی در اطراف منطقه نسبت به میزان واحد کسری مشارکت داشته باشد ) علیهذا پرونده در قسمت های مورد اعتراض قابل طرح در کمیسیون تشخیص مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان و نقض رأی کمیسیون (صرفاً در رابطه با قسمت های مورد اعتراض) رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل طرفین و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون ارجاع می گردد رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حبیب الله محمد صادق جمشیدی

منبع:بایگانی دفتر وکالت مسعود فریدنی

بیشتر بدانید: بهترین وکیل شهرداری

این مطلب با موضوع نمونه لایحه و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران و نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*