وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به چه معناست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

  وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران چه برتری حقوقی بر سایر وکلای رسمی دادگستری دارد؟از بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران و تهران و پایه یک در دعاوی دیوان عدالت اداری چه انتظارات حقوقی می رود؟

آیا شما به وکیل برای دیوان عدالت اداری در تهران نیاز دارید؟آیا یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تهران ، دارای تحصیلات دانشگاهی مجزایی نسبت به سایر وکلای دادگستری در زمینه شکایت از شهرداری و سازمان های دولتی است؟

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

چنانچه با جستجوی عباراتی مانند وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری ، وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری ، اسامی وکلای دیوان عدالت اداری ، وکیل دیوان عدالت اداری در تهران و عبارات مشابه و مترادف برای سپردن موضوع به وکیل و وکالت در دیوان عدالت اداری و یا حداقل مشاوره حقوقی در دعاوی و امور شهرداریها و پرونده های دیوان عدالت اداری به این صفحه مراجعه نموده اید،بایستی متذکر شد که چه در رشته های دانشگاهی و چه در سیستم فعلی کانون وکلای دادگستری حسب مورد رشته و یا پروانه وکالتی راجع به دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است!

صرفاً برخی وکلای پایه یک دادگستری بر حسب تجربه و آگاهی های ویژه حقوقی نسبت به سایر وکلای دادگستری در زمینه امور و دعاوی شهرداری ها و دعاوی دیوان عدالت اداری دارای تبحر بیشتری می باشند.

 طبیعی است از چنین وکیل یا وکلایی انتظار می رود در دعاوی و پرونده های دیوان عدالت اداری،توانایی،کارکرد و مهارت بیشتری نسبت به سایر وکلای رسمی داشته باشند.

شاید بتوان گفت تلفیق آموخته های دو گرایش حقوق خصوصی و حقوق عمومی و اخیراً گرایش جدید حقوق اقتصادی،می تواند کمک موثری به وکلایی نماید به وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری تمایل دارند.

وکالت در دیوان عدالت اداری از جهاتی با وکالت پرونده های جاری در دادگاههای عمومی و انقلاب و دادسراها،متفاوت است.بنابراین وکیل متصدی طرح یا دفاع در دعاوی و امور دیوان عدالت(وکیل متخصص دیوان عدالت اداری)،می بایست از این تمایزات آگاه باشد.

ما در این نوشته،ضمن توضیح مختصری درباره این مطلب،کلیاتی از ملزومات اولیه وکالت در دیوان عدالت اداری را بیان می نماییم.

۱-تفاوت وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری با وکالت دعاوی در دادگستری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

در این باره می توان موارد زیادی را بر شمرد ولی نظر به کاربردی بودن مطالب سایت ،تنها مباحث مبتلابه بیان می شود:

۱-۱ ویژگی اداری بودن پرونده های دیوان عدالت اداری و توضیح وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

در ماده یک قانون تشکیلات و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران،واحدها و آیین نامه ها ی دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده،دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان»نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد»

از این ماده به خوبی استنتاج می گردد که حتی مأموران دولتی به جهت موقعیت و سمت اداری و دولتی آنها،طرف شکایت قرار می گیرند.و در واقع اعتراضاتی که مردم از عملکرد و تصمیمات کارکنان دولتی و دستگاه های اجرایی دارند در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تصمیمات و اقدامات مورد شکایت دارای ویژگی اداری است هر چند که این اعمال و تصمیمات خلاف قانون باشد و در مرجع دیگری مانند دادگاه کیفری قابل پیگرد باشند. و اساساً یکی از موارد شکایت از این رفتارها،خلاف قانون بودن آنهاست.

۱-۲رسیدگی غیر حضوری پرونده ها در دیوان عدالت اداری

رسیدگی غیر حضوری موجب می گردد که شعب دیوان تنها بر اساس مندرجات دادخواست یا لایحه طرفین و البته در کنار آن و عندالاقتضاء استعلام از ادارات دولتی و سایر طرق تحقیقی،تصمیم گیری نمایند.

از اینجا فهمیده می شود که وکلایی که تمایل دارند در دیوان عدالت اداری،وکالت نمایند؛می بایست وظایف و اختیارات هر یک از نهادها و دستگاه های دولتی را شناخته تا بر اساس قلمرو اختیارات و وظایف آنها،دعوی موکل را پیش برند.

فرصت دفاع در دیوان محدود است زیرا چنانچه وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری،وکالت شاکی را بر عهده داشته باشد پس از ثبت دادخواست،تنها در قبال لایحه ابرازی طرف دعوی می توان لایحه تکمیلی ارائه نمود.

هر چند محدود نمودن ارائه لایحه به یک فقره،مبنای قانونی ندارد؛اما از نظر حرفه ای و بویژه با توجه به حجم کار شعب دیوان،تقدیم لایحه بیش از یک بار،پیشنهاد نمی گردد.

۱-۳ مقید به مهلت بودن اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری در دیوان عدالت اداری

قبل از اجرایی شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،اعتراض و شکایت به تصمیمات کمیسیونها و هیئتهای اداری و دولتی علی الاصول،فاقد مهلت بود.

اما در تبصره دو ماده ۱۶ قانون فوق آمده است «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته  اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است»

بنابراین لازم است این موضوع توسط وکیل به ارباب رجوع تذکر داده شود.

پیشنهاد ما: مقاله درباره قانون تخلفات اداری و انواع مجازاتهای اداری

۲-اصل عدم امکان شکایت دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی عالی ای است که قانونگذار برای نظارت قضایی بر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در نظر گرفته است پس صلاحیت این مرجع، صلاحیتی خاص می باشد و اصل بر صلاحیت عام دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی است.

از همین رو و باتوجه به تصریح ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،شاکی در دیوان،یا اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکتهای تجاری خصوصی.

با این حال راجع به دعوی ابطال مصوبات غیرقانونی فراگیر و درخواست از هیئت عمومی برای صدور رای ایجاد رویه یا وحدت رویه،شاکی یا متقاضی دعوی یا درخواست ممکن است از اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد.

۳- عدم امکان رسیدگی به امور ترافعی و دعاوی قراردادها در دیوان عدالت اداری

در واقع شأن دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضایی ناظر بر دولت به معنای عام و زیرمجموعه های آن،اجازه رسیدگی به امور ترافعی و بویژه اختلافات قراردادی را نخواهد داد.و از آراء متعددی در این باره صادر گردیده است.

با این حال در دکترین حقوقی بعضاً در مواضعی خاص نظریاتی ارائه شده که قائل به رسیدگی به برخی دعاوی قراردادها در دیوان عدالت اداری هستند که بحث در مورد آن درخور تحقیق حقوقی است که در این مختصر نمی گنجد.

۴-تفاوت صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری با صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تفاوت یک وکیل باتجربه و با دانش در پرونده های دیوان عدالت اداری با سایر وکلا در این است که در مورد دعاوی مبنی بر درخواست ابطال مصوبات،تشخیص دهد که با توجه به قلمرو اجرایی مصوبه مورد شکایت؛رسیدگی به دعوی مصوبه مورد اعتراض که،با عناوین آیین نامه،بخشنامه،دستورالعمل و…ابلاغ می گردند، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؟

۵- وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و استفاده از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی دیوان عدالت اداری

وقتی از طرق فوق العاده سخن رانده می شود بدین معناست که رایی قطعی شده ولی معترض به جهاتی در مقام اعتراض بدان برآمده است.

در قانون دیوان عدالت اداری راه های فوق العاده ای در نظر گرفته شده که ما مسامحتاً اعلام اشتباه را نیز از این جهت که منتهی به تغییر رای مورد اعتراض می گردد در کنار آنها بیان می داریم.

-اعلام اشتباه یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای و ارسال پرونده به شعبه هم عرض توسط رییس دیوان برای رسیدگی مجدد.

-اعتراض خلاف بین شرع یا قانون به رای فقط برای یک بار

-اعاده دادرسی

۶- وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری و لزوم توجه به مقدمات طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

وقتی شاکی شکایت خود را از مراجع دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری می برد،ظاهر این است که علی رغم مطالبه و درخواست قبلی شاکی از طرف دعوی،متشاکی به طور غیرقانونی از اجابت درخواست او خودداری نموده است.

لذا وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری متصدی پیگیری موضوع در دیوان،لازم است قبل از اقامه دعوی انجام این تشریفات را احراز نماید.

برای نمونه برای الزام شهرداری به صدور گواهی ساختمان،ابتدا مالک می بایست به شهرداری مراجعه و درخواست خود را مطرح و هزینه های قانونی را بپردازد.

مثال دیگر اینکه وقتی مرجع اعتراضی برای رسیدگی به رای کمیسیونهای اداری در نظر گرفته شده و شاکی قبل از انقضاء مهلت اعتراض در کمیسیون یا مرجع بالاتر به دیوان شکایت می برد،در واقع ترتیب و فرآیند رسیدگی به شکایت را رعایت ننموده است.

۷-لزوم تجهیز وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به کلیات حقوق عمومی و اداری

برای تمامی پرونده های دیوان عدالت اداری،دارا بودن دانش حقوقی لازم در گرایش حقوق عمومی لازم و ضروری است.چون آموخته های این گرایش حقوقی به وکیل یاری می نماید تا وظایف و اختیارات دستگاه های عمومی و دولتی را بر اساس قوانین و مقررات تشکیلاتی آنها در کنار اصول حقوق اداری،تجزیه و تحلیل نموده و تخطی آنها را از موازین قانونی در دادخواست و لوایح تنظیمی،منعکس نماید.

به هر حال در مورد مسائل و شکایات زیر و نیز پرسش هایی که معمولاً در زمینه دیوان عدالت اداری مطرح می گردد،آماده قبول وکالت دعاوی می باشیم:

مشخصه های وکیل باتجربه شکایت از شهرداری ، آیا وکیل تضمینی در دیوان عدالت اداری ،عنوانی مجاز و قانونی است یا اساساً وکالت تضمینی دیوان عدالت خلاف قانون است؟! در صورت تبلیغ عنوان وکیل تضمینی دعاوی دیوان چه راهکاری در پیش گیریم؟ وکیل تخصصی در دیوان عدالت اداری چه اوصافی دارد؟ ، راه های شناخت وکیل ابطال عوارض شهرداری ، مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری ، وکیل برای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی توسط وکیل خبره در شهرداری ، امکان مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری ، معیارهای انتخاب وکیل برای دیوان عدالت اداری چیست؟ وکیل برای تخلفات اداری ، وکیل برای شکایت از رای تعزیرات حکومتی ، شکایت از سهم شهرداری بابت تغییر کاربری ، اعتراض به قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک زمین ، وکیل گزینش در دیوان عدالت اداری ،وکیل پایه دیوان عدالت اداری در تهران ،وکیل جهت دیوان عدالت اداری و سایر خدمات اداری و حقوقی در دیوان عدالت اداری توسط وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری

توصیه صادقانه : فریب تبلیغاتی مانند وکیل و وکالت تضمینی دیوان عدالت اداری و امور شهرداری را نخورید! وکالت اصولاً از مشاغلی است که ماهیتاً تعهد به نتیجه به حساب نمی آیند.

با این حال وکیل ،موظف است تمام توان علمی و عملی خود را برای به نتیجه رسیدن دعوی به کار گیرد.

مسعود فریدنی

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران

۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

8 دیدگاه

 1. vahid

  با سلام.ضمن تشکر از سایت ومطالب خوبتان. ما پرونده ای در دیوان عدالت داریم به طرفیت آموزش وپرورش.کل مراحل آن انجام شده ووقت نظارت ۱۲ دی ۹۷ بوده است.در این تاریخ پرونده تغییراتی داشته است. اما متاسفانه در کارتابل هیچ چیزی قید نشده واز طرفی دیگر در همان روز پیامک آمده که ابلاغیه برای ما ارسال شده است. اما وقتی به سیستم الکترونیکی ابلاغیه می رویم هیچگونه ابلاغی وجود ندارد. تمام تلفن های دیوان عدالت اداری وشعبه را نیز گرفتیم ولی متاسفانه کسی پاسخ نمی دهد ( اصلا گوشی بر نمی دارند) لطفا راهنمایی بفرمایید باید چکار کنیم؟ آیا امکان دارد این فاصله مشغول صدور رای باشند وبعدا در کارتابل قرار گیرد؟ با تشکر

  • سلام.ممنون -معمولاً وقتی پیامکی با این متن که ابلاغیه شماره…برای شما صادر شد،دریافت می شود ،در قسمت ابلاغیه های مشاهده نشده ،آن ابلاغ قابل مشاهده و دریافت هست .احتمال دارد بعد از کلیک روی ابلاغیه های مشاهده شده،آن ابلاغ در قسمت ابلاغیه های مشاهده شده،قرار گرفته باشد.اگر در قسمت ابلاغیه های مشاهده شده هم ،رویت نکردید،حتما برای دریافت ابلاغیه که ممکن است دادنامه باشد،به شعبه مراجعه نمایید.چون بسته به مورد مهلت اعتراض یا رفع نقص احتمالی با این وضع ممکن است منقضی شود.

 2. علی رضا

  با سلام
  احتراما به استحضار برسانم دیر متوجه حضور مجازی شما شدم عجالتا بگویم رای بدوی و تجدید نظر کمیسیون ۱۰۰ در خصوص تخریب اضافه بنای ساختمان مسکونی اینجانب(طبقه اول و سایبان همکف)صادر گردیده و تنها می توانم به دیوان شکایت ببرم فلذا می خواهم بدانم به چه مواردی اعتراض نمایم.
  مشکل سقف سفال است که تاریخ اجرای ان سال ۱۳۸۵ بوده است واشاره (فاقد نظر کارشناس رسمی دادگستری) مبنی بر عدم رعایت اصول فنی و شهر سازی و اجرای سقف شیروانی
  با تشکر

  • سلام -پاسخ کامل به چنین سوالی در اینجا میسر نیست.نیاز به توضیح مسایل و جزییات دیگری است با این حال گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع تخلف و عدم طرح در کمیسیون و نیز مدلل نبودن رای کمیسیون به نظر کارشناس ،بیانگر آن است که مخالفت سازه با اصول سه گانه اثبات نشده و همین طور ضرورت قلع بنا احراز نشده است.

 3. سهراب متتصرکوهساری

  سلام صمن تشکر از مطالب خوبتان من کارمند بانک هستم بابت پرونده دیوان که رای قطعی صادر شده ومن شخص ثالث بودم چطور می توانم از شما مشاوره بگیرم تشکر

 4. سهراب متتصرکوهساری

  بسیارعالی

ارسال پاسخ

*