رای ابطالی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی

دعاوی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری

شاید شما نیز بپذیرید که در سال های گذشته ،یکی از شرایط مهم و یا اولویت های ویژه برای استخدام افراد، بومی بودن متقاضی استخدام بوده است.

ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی

در همین راستا بانک مرکزی نیز طی دستورالعملی در مورد اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی آورده است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

  ۴- در ردیفهای شغلی که در آن شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می گردد که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند.

  الف- استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  ب- حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

  تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

  تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،شکایت شده است و هیات مذکور چنین رای داده است:

دادنامه شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی :

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می باشد، تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

این مطلب با موضوع ابطال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

 

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*