نمونه لایحه دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده صد شهرداری یا عبارات مترادفی مانند نمونه متن دادخواست تکمیل شده یا پر شده دیوان عدالت اداری مورد درخواست برخی کابران است.

باید توجه داشت که اکتفای صرف به نمونه لایحه دیوان عدالت اداری یا نمونه فرم پر شده دادخواست دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده و شرایط ویژه هر دعوی، اقدامی غیر حرفه ای است.

با این حال جهت آشنایی با نحوه نگارش دادخواست یا لایحه در دعاوی دیوان عدالت اداری و شکایات علیه شهرداری ها در دیوان، می توان نمونه زیر را ارائه داد.

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری ممکن است برای پرونده اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری، شکایت از شهرداری بابت خودداری از صدور پروانه، شکایت از شهرداری بابت خودداری از صدور پروانه، شکایت از شهرداری یا دستگاه های دولتی به جهت تخلف از قوانین و مقررات و… باشد.

نمونه ساده ای از لایحه دیوان عدالت اداری در زیر ارائه می گردد:

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری در اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قاضی محترم شعبه رسیدگی کننده

با عرض سلام و خسته نباشید.

احتراماً اینجانب… به استحضار عالی می رساند رأی مورد اعتراض که به پیوست تقدیم می گردد از جهات زیر واجد ایراد و خدشه است لذا نقض آن را به دلایل آتی الذکر درخواست دارم:

۱- عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی کمیسیون به درجه ای است که اعتبار رأی صادره را مخدوش می سازد زیرا:

الف) کمیسیون بدوی قبل از منقضی شدن مهلت ۱۰ روزه ای که طی اخطاریه ای جهت تدارک دفاعیه به بنده اعطاء نموده است، مبادرت به صدور رأی نموده است.

ب) در نامه ابلاغ موارد تخلف، تخلف استفاده تجاری از ملک مسکونی درج نشده است، حال آنکه در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در این مورد، رسیدگی و در مورد آنها بنده محکوم به اعاده کاربری و تعطیلی محل گردیده ام.

۲- ایرادات ماهوی رأی صادره به قرار زیر است:

الف) در مورد آن قسمت از رأی مورد اعتراض که بابت احداث بنای بدون پروانه به متراژ… متر مربع، جریمه تعیین گردیده است؛ بر خلاف رأی شماره  ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جریمه بر اساس سال رسیدگی به تخلف تعیین گردیده است حال آنکه بایستی بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف جریمه مورد نظر محاسبه می گردید.

ب) در مورد آن قسمت از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که دائر است بر قلع بنا، تصمیم کمیسیون مبتنی و مدلل به هیچ گونه نظریه کارشناسی معتبری نیست. مستحضرید که ادعای صرف شهرداری مبنی بر مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی برای صدور رأی به قلع بنا کافی نیست بلکه در این مورد بایستی از نظر کارشناس خبره و بی طرف بهره برد.

ج) در مورد آن قسمت از رأی صادره که دائر است بر تعطیلی محل تجاری، ضمن اعلام آنکه چنین تخلفی، در برگ ابلاغ تخلف به اینجانب ابلاغ و اعلام نگردیده است، بایستی به عرض برسانم املاک مجاور نیز دارای کاربری تجاری هستند بنابراین در این باره نیز رأی صادره واجد ایراد است. و صرف استفاده تجاری از ملک مسکونی دلالتی بر وقوع تخلف استفاده خلاف پروانه ندارد.

با توجه با مراتب فوق و نظر به اینکه رأی صادره فاقد استناد و استدلال لازم برای اعمال ضمانت اجراهای قلع بنا و تعطیلی محل تجاری است و اینکه در مورد جریمه نیز، بر طبق رأی وحدت رویه پیش گفته، جریمه باید بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف محاسبه گردد حال آنکه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، مباردت به تعیین و محاسبه جریمه بر اساس سال رسیدگی به تخلف نموده اند و از طرفی اجرای رأی موجب تعطیلی کسب و کار بنده و چندین کارگر و بروز مشکلات فراوان برای خانواده آنها می گردد و از طرفی در فرض نقض رأی کمیسیون در آن شعبه محترم و قطعیت دادنامه به نفع بنده و در عین حال، اجرای رأی بویژه در مورد قلع بنا و تعطیلی محل کسب، جبران خسارات حتمی الوقع را متعسر می سازد النهایه مستنداً به مواد ۳۴، ۳۵و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ رسیدگی و صدور حکم بر نقض رأی شماره… مورخ… کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری… و بدواً صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای رأی مورد اعتراض را استدعا دارم.

                                                                                                                     با تشکر و احترام

بیشتر بدانید: شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری

این مطلب درباره نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و با عنوان نمونه دادخواست تکمیل شده دیوان عدالت اداری یا نمونه لایحه دیوان عدالت اداری تنظیم گردیده است.

نویسنده:مسعود فریدنی

وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*