شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر هزینه و نوع مدرک

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری و موضوعاتی مانند هزینه وکیل در دیوان عدالت اداری ، نوع مدرک دانشگاهی و پروانه وکالت وکیل متصدی دفاع در دعاوی دیوان عدالت اداری و مسائل مربوط به این حوزه ها را در زیر بررسی می نماییم.

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر دارا بودن پروانه وکالت

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر دارا بودن پروانه کار وکالت، تفاوت چندانی با وکالت در دادگاههای عمومی ندارد.

به طور خلاصه می توان گفت برای قبول وکالت در دیوان عدالت اداری صرف داشتن وکالتنامه رسمی ولو تام الاختیار و بلاعزل برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست.

مستفاد از ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر است به قوانین و مقررات وکالت دادگستری، برای تصدی دفاع در کلیه دعاوی مطروحه در مراجع قضایی از جمله دعاوی و پرونده های دیوان عدالت اداری، داشتن پروانه وکالت دادگستری لازم است در برخی موارد افراد به استناد وکالتنامه رسمی و بدون داشتن پروانه وکالت، به نمایندگی از اصیل (شاکی پرونده) در دیوان، طرح شکایت می نمایند.

 چنین شکایاتی به علت مراعات ننمودن الزامات پیش گفته رد می شوند.

نکته مهم آنکه در آن دسته از دعاوی که دارای مهلت مشخص و معینی هستند از جمله اعتراض به آرای کمیسیون ها و هیأت های اداری، چنین اشتباهی ممکن است موجب منقضی شدن مهلت اعتراض و تضییع حق شاکی گردد.

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر پایه یک، پایه دو یا کارآموز بودن

 وکلای پایه یک دادگستری اعم از وکلای متبوع کانون های وکلای دادگستری و وکلای موسوم به وکلای ۱۸۷ (مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه) مجاز به وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری هستند.

همچنین کارآموزان وکالت دادگستری تابع کانون های وکلای دادگستری، مانعی برای وکالت در دیوان عدالت اداری ندارند.

اما طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مجاز به قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری نیستند.

در رای مذکور آمده است:

« طبق ماده ۲۵ آیین‎نامه اجرائی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‎باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۳ و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است، بنابراین دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه ۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوق‎الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر مدرک دانشگاهی و نوع پروانه وکالت

 این مطلب را تحت دو موضوع می توان بررسی نمود:

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر نوع مدرک دانشگاهی

نه تنها در دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداریها بلکه در سایر حوزه های حقوقی و وکالتی مانند پرونده های خانوادگی، کیفری، ثبتی و حقوقی نیز برای اخذ پروانه وکالت به مدرک ویژه ای غیر از مدرک لیسانس (کارشناسی) حقوق نیازی نیست.

بنابراین کارشناس ارشد حقوق کیفری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دارنده مدرک دکتری حقوق عمومی هیچ تقدم و اولویتی برای اشتغال به وکالت در دیوان عدالت اداری ندارند.

هر چند در برخی گرایش های دانشگاهی امکان کسب دانش حقوقی لازم برای دعاوی دیوان عدالت اداری بیشتر فراهم است.

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر تخصصی یا فراگیر بودن پروانه وکالت

 متأسفانه در این باره نیز هیچ پروانه وکالت تخصصی یا ویژه ای برای تصدی وکالت در دعاوی و شکایات علیه شهرداریها و سایر نهادهای دولتی و عمومی صادر نمی شود.

و پروانه وکالت دادگستری در ایران مجوزی است برای قبول وکالت در کلیه دعاوی، کیفری، حقوقی، خانوادگی، شهرداری و…؟!

تعداد زیادی موضوع از طلاق گرفته تا اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر تا الزام به تنظیم سند و بالاخره اعتراض به رأی کمیسیون های اداری و شهرداری مانند کمیسیون ماده  ۱۰۰ و هیأت تخلفات اداری در این لیست قرار می گیرند!

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر تجربه کاری

در این باره به طور قطع، داشتن تجربه و مهارت لازم برای دعاوی شهرداری و کلاً دعاوی دیوان عدالت اداری، از اهمیت زیادی برخوردار است.

بسیاری از دعاوی در دیوان عدالت اداری دارای ابعاد تخصصی و فنی ویژه ای هستند که بدون کسب تجربه و سابقه کاری لازم در آن قبیل دعاوی، پیشبرد پرونده و دعوی بسیار دشوار می باشد.

مقایسه بین ابعاد دو دعوی ابطال اقدامات تملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری با دعوی الزام بر تنظیم سند رسمی در دادگاه های حقوقی، روشنگر آن است که وکیل متصدی دفاع در دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری ها بهتر است در این امور دارای سابقه کار و تجربه موفقی باشند.

شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری از نظر هزینه وکیل در دیوان عدالت اداری

از نظر هزینه وکیل در دیوان عدالت اداری به اجمال می توان گفت که رویه وکلای دیوان عدالت اداری گویای آن است که برای تعیین هزینه وکیل در دیوان عدالت اداری، معیارهایی مانند آنچه که از آن در دادگاه های حقوقی تحت عنوان ده درصد از خواسته یاد می شود، مرسوم و متداول نیست و در مجموع حق الوکاله دعاوی در دیوان عدالت اداری نسبتاً از حق الزحمه و هزینه های وکالتی در دادگاه ها کمتر است.

شرایط وکیل دیوان عدالت اداری از نظر محل فعالیت

هر وکیلی در هر نقطه از ایران هر چند ساکن تهران نباشد می تواند در دیوان عدالت اداری اعلام وکالت و طرح دعوی نماید.

ولی به جهت استقرار مرکز دیوان عدالت اداری و تمامی شعب بدوی و تجدیدنظر و نیز هیأت های عمومی و تخصصی دیوان در تهران، معمولاً وکلای شاغل در تهران، برای پذیرش وکالت دعاوی دیوان عدالت و شکایت از شهرداری های سراسر کشور در دیوان عدالت اداری ، امکان بهتری دارند.

این مطلب با موضوع شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری و شرایط وکیل دیوان در عدالت اداری از نظر هزینه، تجربه، مدرک دانشگاهی، دارا بودن پروانه خاص یا فراگیر بودن پروانه و محل اشتغال تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*