لزوم توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مفاد و مندرجات اسناد رسمی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری،در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای اقتدار مطلق و سلیقه ای نیستند بلکه مانند سایر مراجع و کمیسیونهای اداری،مکلف به مراعات اصول و ضوابط حقوقی می باشند. در دادنامه ذیل،شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده صد را به لحاظ اعتبار ندادن به مفاد […]

وکالت دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

دعاوی شهرداری ها مقالات

وکالت دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط وکلای دادگستری مستلزم داشتن اطلاعات اداری، کلیات حقوق عمومی و آگاهی بر مبنای وضع ماده صد و تبصره های آن می باشد این مقرره قانونی جهت سامان بخشیدن و انتظام در نظام ساخت و ساز شهری و ایجاد محیطی امن و آرام برای سکونت و تردد در […]