آدرس جدید دادسرای ناحیه ۱۰ تهران و شماره تلفن آن چیست؟

اخبار دعاوی کیفری

آدرس جدید دادسرای ناحیه ۱۰ تهران ، محدوده صلاحیت و تلفن دادسرای مذکور به قرار زیر است:

نشانی جدید دادسراي ناحيه ۱۰ هاشمي : تهران – خیابان جیحون – تقاطع دامپزشکی 

محدوده صلاحیت دادسرای ناحیه ۱۰ تهران : به جرایم واقع شده در مناطق ۹ و ۱۰ و ۲۱ شهرداری تهران در دادسرای ناحیه ۱۰ تهران رسیدگی می شود

تلفن تماس دادسرای ناحیه ۱۰ تهران : ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸

دادگاه تجدیدنظر تهران کجاست؟

شایان ذکر است دادسراهای عمومی تهران و از جمله دادسرای ناحیه ۱۰ تهران به مسائل کیفری رسیدگی می نمایند.

رسیدگی به مسائلی که جنبه کیفری ندارند اصولاً در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

 دادسرای ناحیه ۱۰ تهران به جهت حوزه صلاحیتی ویژه و وسعت قلمرو صلاحیتی جزو شلوغ ترین دادسراهای تهران است.

بیشتر بدانید: نشانی و تلفن دادسرای عمومی تهران چیست؟

ارسال پاسخ

*