علیرغم اینکه طیف گسترده ای از نیازهای حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی،با دعاوی و پرونده های دیوان عدالت اداری مرتبط است ؛با این حال به جهت رغبت کمتر وکلا به وکالت در این حوزه و تمرکز اداره و تشکیلات دیوان عدالت اداری در تهران و سختی مراجعه وکلای شاغل در شهرستانها به دیوان،تخصصی بودن موضوعات مطروحه در دیوان و عوامل دیگر،شمار وکلایی که در این دسته از پرونده ها دارای تجربه عملی و دانش حقوقی هستند،اندک می باشد.
این دفتر با توجه به تجربیات موفق در زمینه دعاوی شهرداری در دیوان،تخلفات اداری،تعزیرات حکومتی،چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه،گزینش،کمیبسیون ماده صد،شکایت از مصوبات دولتی و شوراهای اسلامی شهرها،دعاوی استخدامی و سایر موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛آماده همکاری در این زمینه ها می باشد.