وکالت دعاوی علائم تجاری و ابطال ثبت، نام و علامت تجاری شرکتها

دعاوی تجاری دعاوی مدنی مقالات

در این مختصر نوشته برآنیم تا شمه ای از مسائل حول محور دعاوی مانند ابطال ثبت علامت تجاری که مورد اختلاف بین بسیاری از شرکتهاست را بیان نماییم. بواسطه اعتباری که برای علامت یا نشان تجاری در نتیجه کارکرد موفق دارنده علامت در یک حوزه صنعت یا خدمات ایجاد می شود؛بسیاری از شرکتهای نوپا که […]