قانون معافیت وزارتخانه های و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری

قانون معافیت وزارتخانه های و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.

تبصره ۱- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.

تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

این مطلب با موضوع قانون معافیت وزارتخانه های و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*