رای دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

رای دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد ناظر به این موضوع است که صندوق تامین خسارت های بدنی تفاوت دیه زن و مرد را در همه جنایات اعم از دیه نفس و مادون نفس می پردازد.

بنابراین حکم قانون همچنان بر دو برابر بودن دیه مرد به زن باقی است ولیکن می توان گفت در عمل با وجود مسئولیت صندوق تامین به پرداخت مابه تفاوت مورد نظر نتیجه ای جز برابری دیه اناث با ذکور ندارد!

رأی وحدت‌ رویه شماره۷۷۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

این مطلب با موضوع رای دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*