رای دیوان عالی کشور درباره مرجع شکایت از رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی

دعاوی دیوان عدالت اداری

آیا رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل اعتراض است؟ در این باره که مرجع رسیدگی به شکایت از رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی چیست،هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

این مطلب با عنوان رای وحدت رویه شماره ۷۷۵ راجع به اعتراض به رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی تدوین گردیده است

ارسال پاسخ

*