شکایت ارباب رجوع از کارمند بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

دعاوی دیوان عدالت اداری

 شکایت ارباب رجوع از کارمند بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

به استناد ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری:

 کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

توضیح اینکه چنین به نظر می رسد که:

-برخورد نامناسب کارمندان در صورتی که واجد اوصاف مجرمانه ای مانند توهین باشد،ارباب رجوع می تواند علاوه بر اعلام گزارش تخلف به هیات تخلفات اداری، در مقام طرح شکایت کیفری بر آید.

-در جایی که رفتار نامناسب کارمند، فاقد جنبه مجرمانه است مانند بی اعتنایی به خواسته مشروع شهروندان و عدم رعایت سرعت و دقت در انجام امور محوله،اعلام گزارش به تخلفات اداری بابت تخلفاتی مانند ارتکاب رفتار خلاف شان و نقض قوانین و مقررات، چاره کار است.

تدوین: مسعود فریدنی/وکیل پایه یک دادگستری

ارسال پاسخ

*