عوارض ورود به محدوده شهر در رویه دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض ورود به محدوده شهر که بر اساس متن تبصره چهار قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها در محاورات اداری و قضایی مصطلح شده است، عنوان دقیقی نیست. آنچه مورد حکم قانونگذار است واگذاری رایگان قسمتی از ملک به شهرداری در ازای الحاق ملک به محدوده شهر با شرایط مقرر […]

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی که اخیراً طی دادنامه شماره ۱۵۵۵مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ ازهیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده را بعد از ذکر مصوبه مورد اعتراض در زیر درج می نماییم: مصوبه مورد اعتراض راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانی شورای اسلامی شهر تران در قسمتی از مصوبات خود مقرر داشته است: متن […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تابلو سردرب مغازه

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تابلو سردرب مغازه که توسط برخی شهرداریها و بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهرها وصول می شود در موارد متعددی مورد شکایت شهروندان بوده است. شایان ذکر است عوارض تابلوهایی که معمولاً در پیاده روها و معابر روی پایه های فلزی نصب می شوند،متفاوت از عوارض تابلوهای سردرب مغازه ها می باشد. تفاوت بین […]

رای شماره ۱۵۳ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ورود به محدوده شهری تبریز

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد عوارض ورود به محدوده شهری تبریز بر اساس شکایت از تعرفه عوارض سالیانه شورای شهر تبریز در قسمت عوارض ورود به محدوده شهری تبریز و در ارتباط با تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ضوابط و مقررات قانونی الحاق به محدوده شهر، دادنامه ای از هیات […]

نمونه رای درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

در زیر یک نمونه رای درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری درج می گردد: رای شماره۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران  محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مؤدی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ […]

رای دیوان عدالت اداری در مورد زمان قانونی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد زمان قانونی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان به قرار زیر است: رأی شماره ۱۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره ۲ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب […]

رای شماره ۸۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه و زمان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای شماره ۸۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه و زمان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی به شرح زیر است: رأی شماره۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴ ۹۵ ۴ ش ـ ۱۳۹۵ ۰۴ ۰۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی الحساب […]

آیا موضوع عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی دارای مبنای قانونی است؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی شهری باید ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را در دو مقطع زمانیِ قبل و بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ ملاک قرار داد. در مورد آنچه عوارض و سهم شهرداری بابت تفکیک و افراز اراضی یا قدرالسهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین در شهرها […]

شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شاید تا چندی پیش سوال در مورد شرایط وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توجهاً به آرای ابطالی متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر بی اطلاعی سوال کننده از رویه قضایی در این باره حمل می شد.   اما در بند «ج» دادنامه شماره ۱۳۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً به […]

آیا اخذ عوارض از زمین های خالی و بلااستفاده توسط شهرداری قانونی است؟

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد اینکه آیا اخذ عوارض از زمین های خالی و بلااستفاده توسط شهرداری قانونی است یا خیر؛باید یادآوری نمود همانطور که مشهود است در موارد نادری زمین های خلی و بلااستفاده و شاید متروکی در سطح شهرها وجود دارد. شهرداری ها مدعی هستند مالکین باید در مورد این زمین ها به شهرداری عوارض بپردازند. […]